Een klamvochtige kerstnacht

Het zal tijdens een barre winter rond de aanvang der jaartelling zijn geweest, ondeugende lezerettes van me, dat uw schrijver door een vreemde samenloop van omstandigheden en tevens geheel bij toeval alsmede onbedoeld doch zeker niet gepland, een korte voettocht ondernam, welke pittoresk meanderend van Roedezwikkendam naar Bethlehem voerde.

Continue reading →

De Roep van de Zot (3)

Geroepen door de alom gevreesde zot is de oude Paap op queeste vertrokken en wordt door een knappe ruiter het laatste deel van de reis verplaatst op de rug van Harmen-Jan: het minstens even aantrekkelijke paard. Jaap staat voor de ophaalbrug van Zot’s kasteel en kan niet anders dan zijn lot tegemoet treden.

Continue reading →

De roep van de Zot (2)

Jaap is  geroepen door De Zot en op queeste gegaan. Waarheen: dat weet hij zelf nog niet… het lot zal hem leiden. Hij zingt zichzelf moed toe en probeert te vertrouwen op zijn optimisme, maar allengs wordt de oude Paap stiller en vervolgt hij zijn weg met een angstig voorgevoel. Zal zijn intuïtie ook deze […]

Continue reading →

Paap en de zomerfeesten (2)

Jaap krijgt bij het voorbereiden van de zomerfeesten hulp van Gorp, die hem vertelt dat de meidjes uit het dorp hem mijden vanwege zijn door de schepper geschonken forse voorziening. Uiteraard biedt de oude paap zijn raad aan, en nodigt Gorp uit die avond eens te komen praten, welk aanbod de jongen in gretige dankbaarheid aanvaardt.

Continue reading →

Paap en de zomerfeesten (1)

Eens in het jaar worden in het dorp waar Jaap woont de zomerfeesten gehouden. Een spektakel van jewelste, waar de mensen het hele jaar voor sparen. Jaap is gevraagd hand- en spandiensten te verlenen bij het organiseren en begeleiden van de festiviteiten. Vereerd als hij is, doet onze paap zijn best een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen. Enige zaadovertolligheid staat hem daarbij weliswaar in de weg, doch op geheel onverwachte wijze dient zich daarvoor een bevredigende oplossing aan.

Continue reading →

Paap en de weduwe Ploppens (3)

Paap is op listige wijze gevangen in het web van weduwe Gurpke Ploppens’ sensuele honger, en merkt alras de kwalijke gevolgen. De sociale chantage, vaardig uitgeoefend door Ploppens, weerhoudt hem ervan haar af te wijzen en hij verkeert nu in een positie die vele malen pijnlijker mag worden geacht dan een door ongeoefende atleten per abuis uitgevoerde spagaat. Er moet snel een oplossing komen…

Continue reading →

Paap en de weduwe Ploppens (2)

Wat vooraf ging: Op weg naar de klanten van zijn broekschraapwerk loopt De Paap langs het huis van weduwe Ploppens en hoort daar een jammerlijk geweeklaag. Zijns ondanks besluit Jaap binnen een kijkje te nemen om te vernemen of hij de weduwe wellicht van dienst kan zijn. Eenmaal binnen in weeuwkes huis krijgt hij de […]

Continue reading →

Paap en de weduwe Ploppens (1)

Hoeveel schande kan een man verdragen alvorens hij breekt, voorbij de mogelijkheid tot het doen van boete, in bitterlijke smart? Waar bevindt zich het laagste peil van verdraaglijkheid? Het zijn vragen die uw schrijver op dit moment niet alleen bezighouden doch tevens node kwellen. En de enige mogelijkheid om verlost te geraken van de diepe […]

Continue reading →

Het woud der verdoolde zielen (3)

Ons welgemutste vrindenkwintet heeft ongeweten een pact met een bosnimf gesloten. Waar de vrolijke vrinden nog dachten dat het om wat onschuldige vleselijke vereniging ging, zijn ze nu gebonden aan de ziel van de bosnimf. Naast enige voordelen – zoals daar zijn een herworven jeugd op geestelijk zowel als fysiek vlak – hebben ze zich beladen met een last waarvan ze de omvang nog niet kunnen overzien. Zoetjesaan wordt hen duidelijk dat het niet alleen lust geweest is wat ze tussen mos en varen hebben ervaren…

Continue reading →

Het woud der verdoolde zielen (2)

Wat vooraf ging:

De vrolijke vijf van de jongensclub worden tijdens een fietstocht door de Drentse bossen bevangen door een mysterieuze energie waardoor zij een enorme toename in kracht, potentie en geestelijke scherpte ervaren. Ternauwernood bewust van deze ervaring, verschijnt aan hen een wezen: verleidelijk en gevaarlijk. Wat wil dit wezen van de goedlustige mannen?

Continue reading →