De Partij voor Castratie (PVC) m/v

Vorige week een demonstratie tegen Annabel Nanninga en haar vermeende immigratiepolitiek, vandaag in de Volkskrant een pleidooi voor rantsoenering van vlees en vliegreizen. Op het oog 2 volstrekt losstaande feiten, in werkelijkheid 2 redenen om te stemmen op mijn nieuwe politieke partij, de Partij voor Castratie (PVC) m/v.

De PVC laat iedereen steriliseren. Dit zal een ongekende weldaad bewerkstelligen voor alle mogelijke pijnpunten.

– milieubeleid: niet meer nodig. De bevolking krimpt zienderogen, wat er overblijft mag al het gas/diesel opstoken en wat dies meer zij zonder enig noemenswaardig nadeel voor de natuur.

– immigratiebeleid: niet meer nodig. Iedereen is welkom. Bij de grens wordt de migrant m/v gecastreerd. De effecten op een rij (wat meer een kolom is maar terzijde):
a) inperking van het aanzuigeffect
b) inperking van de toename van immigranten

– afschaffing van machogedrag. De effecten op een rij:
a) emancipatoir effect
b) nivellering van inkomsten
c) afname criminaliteit
d) algehele rust

– afschaffing van moederschap. De effecten op een rij:
a) arbeidsparticipatie van vrouwen: neemt toe
b) vergrijzing: opgelost. Vrouwen zullen hun zorgmolecuul op behoeftige ouderen botvieren

We castreren al eeuwen paarden en katten, met prima resultaat. Tijd voor fase 2. Stem PVC!

 

[De gehele Oud Zeikwijfcollectie op oudzeikwijf.com!]
Oud Zeikwijf
Beroepsbrokkenpiloot. Vloog nochtans op haar achtste reeds rakelings langs bergkammen om berggeitjes en bergmarmotjes te tellen. Is tot haar eigen verdriet gemodelleerd naar haar vader, een onbehouwen Italiaanse charmeur met een groot hoofd en een passie voor even belachelijke als tijdrovende hobby’s. Komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Heeft in Japan gewoond. Woont sinds begin jaren ’80 in een boomhut op het Waterlooplein in ‘Magies Centrum Amsterdam’, van waaruit ze haar schrijfsels via rooksignalen aan de redactie doorseint. Ze schrijft ook voor AT5, Sargasso en voor Kutbinnenlanders. En op haar eigen stukje internet: oudzeikwijf.com.

6 Reacties

 1. Sympathiek idee! Hulde. Maar omdat er toch bevrucht moet worden om alle erwtensoep van unox te verkopen, zal er een selecte groep in het leven geroepen worden om dit vieze werkje op zich te nemen. En omdat ik het goed met de wereld voor heb (maar mij daar niet op laat voorstaan) werp ik mij op om daarvan deel uit te gaan maken. Noblesse oblige tenslotte!

 2. Permanent priapisme is dan wel nodig voor de weinigen bij wie die arbeid adelt. Bergen huisvestte ooit de geile dichterprins Adriaan (Jany) Roland Holst. Diens stulp om te vormen tot kliniek waar de beslissing tot nadere kennismaking tussen die gelukkige mannen en vrouwen worde genomen – alsmede derzelver romantische uitvoering – ware onze wens, als een eerbetoon aan oude ėn nieuwe scheppende krachten van ons Nederland.

  1. Ik kneistonie ben gedetesjeerd bij onderhoud De Groene Draeck en was bezig bij de ankergaten vond deze brief op offiseel papier met instructies op de Letter. Jany heb ik nog wel meegemaakt, altijd achter de wijven aan ha.

   Nou plichtgedaan, voorzekers vanzelf,

   uw dw

   kneistonie

 3. Tegenwoordig zijn talloze landen in Europa al verplicht zich naar hun eigen bevolking en de buitenstaanders te gedragen naar aanleiding van dit filosofische verhaal over Jezus Christus, Markus 7:24-37:

  Wat Jezus Deed

  Jezus ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem alleen niet onopgemerkt te blijven.
  Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar Jezus toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro–Fenicische afkomst en dus geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de vreselijke demon uit te drijven.
  Hij zei alleen tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.’ De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’
  Hij zei hierna tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd, vrouw. Ga thans naar huis toe, de demon heeft uw dochter al verlaten.’
  En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis.
  Daar werd iemand bij Jezus gebracht die helemaal doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’
  Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden.
  De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’”

  Wauw! Bedenk eens wat dit los zou kunnen maken in onze raciaal geladen wereld van politieke correctheid. Verdubbel dat en je krijgt het effect van deze woordenwisseling. Hoewel Jezus’ uitspraak over honden (of puppies) misschien ongevoelig lijkt, testte hij ongetwijfeld het geloof van deze vrouw.
  Echter deze Syro–Fenicische vrouw zal niet toestaan dat iets haar weerhoudt van haar feitelijke doel. Ze wil beslist dat Jezus haar dochter geneest omdat deze tenslotte barmhartig was. Niets zal haar daarom afschrikken. Jezus’ aards dienen was misschien alleen gericht op de kinderen van Israël, maar ook in Israël krijgen de pups het afval.
  Wat een nederigheid en toewijding om niet haar doel uit het oog te verliezen!
  Ik ben alleen bang dat mijn trots in de weg zou kunnen staan. Ik ben bang dat mijn woede naar de oppervlakte geborreld zou zijn. Maar dus niet bij deze dame. Haar passie bleef niet onopgemerkt.

  En wat is nou precies de filosofie van dit Bijbelse verhaal? Juist: Jezus Christus verkoos er aanvankelijk voor om eerst zijn eigen volk te verlossen van kwade geesten en zondaars te bekeren en om armen, zieken en kreupelen te genezen, iets wat de Farizeeërs en schriftgeleerden (de EU-elite), niet lukten of zelfs niet eens wilden!
  Degenen onder de buitenstaanders die echter de kwade invloeden kwijt wilden (gelijk naar de vrouw en haar dochter uit dit verhaal) werden door Jezus WEL geholpen al zouden de radicale moslims hen allang als ongelovige honden beschouwen die kruimels van een tafel eten!
  En helaas kunnen de mond, ogen en oren van de linkse EU-elite, geestelijk gezien, NIET geopend worden omdat zij die allang, gelijk naar de Farizeeërs en Schriftgeleerden, hebben afgesloten voor barmhartigheid naar het eigen volk toe!
  Ze lijken zelfs op afgodsbeelden uit het Oude Testament waar zij offers voor brengen, voor knielen en omarmen terwijl een beeld (of het nou van goud, zilver, koper, brons, ijzer, steen, hout etc. is vervaardigd) WEL kan worden uitgerust met ogen, neus, mond en oren maar NOOIT tot leven kan worden gewekt en dus ook NOOIT zal praten, ruiken, voelen, horen of denken!
  De desbetreffende migranten kan ik niettemin absoluut NIET gaan vergelijken met de opgenoemde Syro–Fenicische vrouw daar zij niet eens de kruimels van een tafel willen eten maar al het brood wat erop ligt en verwachten dat de EU hen gedwongen geneest van hun “ellende”!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *