De bijbel | Sodom, Lot en zijn dochter

BIJBEL MOLOVICH

Zeven jaar geleden begon ik op Panzerfaust de Bijbel Lees Sessies. De hoogste tijd om de draad weer op te pikken. Maar voordat ik dat doe, even alle afleveringen tot nu toe. Dit is aflevering 12.

lazen wij dat Abraham op succesvolle wijze God overtuigde om de verderfelijke stad Sodom te besparen als er meer dan tien rechtvaardigen van geest te vinden waren. God was namelijk ter ore gekomen dat men in Sodom niet bepaald leefde zoals Hij het graag zag. Hij besloot de stad te verwoesten, zij het niet voordat hij Abraham van Zijn plannetjes had verteld. En die kreeg God dus zover om te beloven de stad niet te zullen verwoesten als Hij meer dan tien Godsvrezende mensen in Sodom zou aantreffen. Nu wist Abraham dat er tenminste één Godsvrezend persoon in Sodom rondliep, zijn neef Lot.

Deze Lot zit een beetje van de avondzon en de geluiden van rauwe secks (waarmee de nauwe straatjes van Sodom alle uren van de dag nu eenmaal waren gevuld) te genieten, als hij twee mannen ziet aankomen, waarvan wij weten dat het door God gezonden engelen zijn. Hij loopt er naartoe, verwelkomt ze en vraagt hen of ze bij hem willen overnachten. Nee, zeggen de engelen, wij zoeken wel een lekker plekje op het plein. Maar Lot wil er niks van weten en neemt hen, onder plichtmatig protest van de engelen, mee in huis.

Lot en de engelen

En de engelen zeiden: Doe toch geen moeite, we vinden wel een pekje. Maar Lot stond erop dat de heren meegingen. Nou, vooruit dan, zeiden de engelen, voor deze ene keer. (Gen. 19:3)

Vrijwel meteen wordt de tamtam van Sodom in werking gezet. Als een lopend vuurtje verspreidt zich het nieuws dat Lot vers bloed in huis heeft gehaald en al snel hebben alle mannen van Sodom (jong en oud, als wij de bijbel mogen geloven) zich voor het huis van Lot verzameld om luidkeels het recht op te eisen de (vermoedelijk) maagelijke bloemetjes van de twee mannen te plukken. Kennelijk een ontgroeningsritueel dat, naar ik aanneem, ook Lot heeft moeten ondergaan toen hij de onfortuinlijke keuze maakte zich in deze stad te vestigen.

Vervolgens laat Lot zich van zijn meest gastvrije kant zien door naar buiten te gaan (waarbij subtiel wordt vermeld dat de deur achter hem dichtvalt) om te vragen of de verzamelde mannen niet liever zijn twee dochters tot zich nemen, die nog met geen man gemeenschap hebben gehad: “Laat mij mijn dochters tot u naar buiten brengen en doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen.” (Gen. 19:8). Een nobel gebaar, dat ons vandaag de dag vreemd voorkomt.

De mannen van Sodom willen echter niets van dit voorstel weten. Zij willen de schepsels met van voren een staart en vanachter een kut, zoals Gerard Reve de (jonge)man ooit omschreef. (Overigens is het natuurlijk wel de vraag of deze engelen überhaupt van voren een staart hadden. Ik heb zelf altijd begrepen dat engelen geslachtloos zijn. Voor de mannen van Sodom zou dit geen bezwaar zijn, denk ik. Die waren al dik tevreden met alleen een anus. Waarbij de vraag openblijft of engelen dan wél een anus hebben. Helaas biedt de bijbel geen soelaas.)

Sodom.

De mannen van Sodom.

Er ontstaat een dreigende situatie, waarin Lot bijna tot moes wordt gedrukt tegen zijn eigen deur. Maar dan grijpen de engelen in. Ze sleuren Lot naar binnen en slaan de mannen van Sodom die het dichtst bij de deur staan met blindheid. De engelen drukken Lot op het hart zo spoedig mogelijk uit Sodom te vluchten met iedereen die hij liefheeft. “Want wij gaan deze plaats verwoesten”, zo vertellen zij Lot. (Gen. 19:13) Lot vertelt het nieuws aan zijn naasten. Zijn aanstaande schoonzoons lachen hem uit en gaan verder waarmee ze bezig waren.

Als de dageraad komt, dringen de engelen er bij Lot op aan dat hij toch echt uit Sodom weg moet. Ze drukken hem op het hart naar de bergen te vluchten en niet om te kijken. De engelen beloven Lot dat ze pas met de verwoesting zullen beginnen als hij in Zoar is. Maar wat er ook achter hem gebeurt: kijk niet om.

De avond is net gevallen als Lot, in het gezelschap van zijn vrouw en dochters in Zoar aankomt. “Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen (…) en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.” (Gen. 19:24-25) Lot en zijn dochters liepen door, zonder om te kijken. “Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar.” (Gen. 19:26) Een tragisch einde, met als enige troost dat ze nu tenminste nog in die bijbel genoemd werd. En dat het vrij pijnloos klinkt. Je kijkt om, ziet nog net hoe de stad waar je al die jaren hebt gewoond en waar je, ondanks het ongrensbare verderf dat er heerste, toch een beetje van bent gaan houden, hoe die stad bedolven wordt onder een regen van zwavel en verslonden door een zee van vuur, hoe die stad omgekeerd wordt, en je denkt aan de pijn en angst van de mensen die nooit hebben geweten dat ze zo de fout in waren gegaan. Een kwartseconde huilt je hart, je realiseert je nog net dat je niet had mogen omkijken en – poef – je bent een zoutpilaar. Mooi einde.

 

Terwijl Abraham even verderop, vanaf een heuveltop, ziet hoe de rook van de aarde opsteeg “als de rook van een smeltoven” (Gen:19:28), lopen Lot en zijn dochter zonder omkijken door, naar de bergen. Of ze weten dat hun vrouw en moeder niet meer onder hen is, wordt niet vermeld. Of ze treuren als ze er eenmaal zijn achtergekomen, komen we ook niet te weten. De dochters waarschijnlijk niet, die blijken al snel van het nogal praktische soort. De oudste realiseert zich dat, nu alles en iedereen in de buurt verwoest is, zij niet zo snel een man zullen vinden die tot hen kan komen ‘naar de gewoonte der aarde’ (Gen. 19:31). Nageslacht zit er kortom niet in.

Tegenwoordig heb je na iedere ramp een leger traumateams klaarstaan om jou te helpen bij de verwerking van je ervaring. In die dagen bestond dat nog niet. Waardoor het misschien niet zo gek is dat de dochters van Lot besluiten om hun vader dronken te voeren en zich ‘naast hem neder te leggen’ (Gen. 19:32). De eerste avond gaat de oudste, de tweede avond de jongste. En Lot merkt er niks van. Niet dat ze bij hem neder komen liggen, niet dat ze na gedane zaken opstaan. Dat zijn ochtendplasje de volgende dag wat ongericht is, wijdt hij aan zijn door ouderdom ontstane prostaatproblemen.

Negen maanden later baart de eerstgeboren dochter een zoon die zijn Moab noemt, en ook de jongste baart een zoon die zij Ben-Ammi noemt. De eerste wordt stamvader van de Moabieten, de tweede van de Ammomieten. Dat het nooit wat geworden is met die volken, mag geen verrassing heten.

Slotvraag aan onze geliefde lezer: Heeft u wel eens, actief of passief, met sodomie te maken gehad?

 
Molovich
Erkend miskend genie. Motto: succes is voor losers.

2 Reacties

 1. De akelige EU-elite daar in Brussel doen me precies denken aan de zondige steden in de Bijbel zoals Sodom, Gomorra en Babylon! De Here strafte de twee eerstgenoemde steden inderdaad door er een regen van vuur en zwavel uit de hemel over te doen neerdalen daar er geen enkele rechtvaardigen in die steden woonden, iets wat Abraham aan Jahweh had gevraagd. Zijn neef Lot ontsnapte aan deze ramp hoewel zijn hebzuchtige vrouw in een zoutpilaar veranderde en hun twee dochters later, zoals in dit artikel wordt genoemd, incest bedreven met Lot nadat ze hem dronken hadden gevoerd!
  In Babylon (waar men ook alleen maar dacht aan eten, drinken, feestvieren en lusteloze seksdriften te bedrijven) gaf de profeet Daniël echter aan de zondige koning Belshazzar, de zoon van de wrede koning Nebukadnezar II (hij was vroeger ook heel zondig en hoogmoedig geweest maar kwam door een dierlijke kwelling en geheugenverlies alsnog tot inkeer) terwijl deze wijn dronk uit gouden bekers die afkomstig waren uit de tempel van Jeruzalem, een wijze uitleg over vreemde tekens aan de wand die daar door een onzichtbare hand op waren geschreven.
  De tekst werd door de profeet als zodanig beschreven: ‘Mene Mene Tekel Ufarsin’ en de betekenis daarvan was ‘Geteld, geteld, gewogen en verdeeld’. Dat hield voor Belshazzar als volgt in:

  Mene: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt.
  Tekel: U bent gewogen en te licht bevonden.
  Peres (Ufarsin): Uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.

  En dezelfde nacht werd de koning door de Meden en de Perzen gedood en stortte zijn rijk alsnog in elkaar! Iets dergelijks staat de zondige EU-elite eveneens te wachten daar ze van Brussel al een enorme puinhoop hebben geschapen, alles daar hebben verwaarloosd, zich bij iedereen in Europa gehaat hebben gemaakt wat hen echter onverschillig (?) laat terwijl hun rijk eveneens bedreigd wordt door de Meden en Perzen die dan symbolisch staan voor de populistische leiders en talloze gefrutselde Europeanen!
  Want ook de EU komt en gaat terwijl het volk in Europa alsnog blijft bestaan daar de EU-bonzen met hun extraatjes al veel te lang gewogen en te licht zijn gevonden!

 2. I see you don’t monetize your blog, don’t waste your traffic, you can earn additional
  bucks every month because you’ve got high quality content.
  If you want to know how to make extra money, search for: Mertiso’s
  tips best adsense alternative

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *