De Bijbel | De eerste zonde

BIJBEL MOLOVICH

Alweer zeven jaar geleden begon ik op Panzerfaust de Bijbel Lees Sessies. De hoogste tijd om de draad weer op te pikken. Maar voordat ik dat doe, even alle afleveringen tot nu toe. Dit is aflevering 3.

In de vorige aflevering leerden wij dat God de mens in het paradijs zette, waar hij de tijd verdreef door een beetje naakt rond te lopen en de dieren en planten naampjes te geven. Na verloop van tijd echter begon de eenzaamheid aan hem te knagen, waarop God een rib uit het lijf van de mens nam en de vrouw ontwierp. De mens en zijn vrouw mochten in principe doen waar zij zin in hadden, het enige wat hen absoluut verboden werd was een vrucht nuttigen van de de boom der kennis van goed en kwaad. Op straffe des doods. Nu vraagt ieder verstandig mens zich af: waarom plant je een boom in je tuin als toch niemand eraan mag zitten. Je kan die boom net zo makkelijk buiten het Paradijs plaatsen, zodat de mens er niet bij kan. Iedereen weet immers dat de verleiding groter wordt als je iets verbiedt. Laten we het er maar op houden dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn.

De slang verleidt de vrouw om een hapje van de appel te nemen door haar voor te houden dat ze helemaal niet zal sterven, maar het verschil tussen goed en kwaad zal kennen en daardoor ‘als God’ zal zijn. Dan zegt de bijbel: “En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten.” (Gen. 3:6) Als u het mij vraagt een nogal duidelijke stylistische verwijzing naar het eerste hoofdstuk van Genesis waarin God de aarde en de hemelen en alles wat erop rondkruipt en vliegt en zwemt creëerde, en ‘zag dat het goed was’. Literair gezien is de vrouw dus reeds als God zodra zij de beslissing neemt om op de verleiding in te gaan door te constateren dat wat zij ziet goed is om van te eten. Maar de boom was helemaal niet goed om van te eten. Waardoor de vraag rijst of het allemaal wel zo goed was als God dacht dat het was toen hij zijn schepping bekeek en zag dat het goed was.

Maar goed. De vrouw eet van de boom. Vervolgens biedt zij haar man ook een hapje aan. Even daarvoor deed de man geen greintje moeite om zijn vrouw ervan te weerhouden om van de boom te eten, en nu hoeft hij geen nanoseconde te twijfelen om de aangeboden vrucht van de vrouw aan te nemen. En als God hem even later ontmaskert, aarzelt hij ook al weer geen fractie van een moment om met de beschuldigende vinger naar zijn vrouw te wijzen: “Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.” (Gen. 3:12) Eigenlijk geeft Adam hier God de schuld. Als een klein kind die van zijn nieuwe fiets is gevallen en zijn vader daarvan de schuld geeft omdat deze de fiets had gegeven. “Als u mij de vrouw niet had geschonken”, zegt Adam eigenlijk, “was alles nog koek en ei geweest.” De vrouw op haar beurt geeft de slang de schuld. Die op zijn beurt niemand de schuld geeft. De Heere God vervloekt de slang en zorgt ervoor dat hij de rest van zijn bestaan zich over zijn buik moet voortbewegen. Bij de vrouw vermeerdert hij de moeite van de zwangerschap: “Met smart zult gij kinderen baren.” (Gen. 3:16) Bovendien zorgt Hij ervoor dat de begeerte van de vrouw altijd naar de man zal uitgaan en dat de man over haar zal heersen. En omdat de man niet naar God maar naar zijn vrouw heeft geluisterd vervloekt God de aarde en zorgt Hij ervoor dat de mens zich altijd het schompes moet werken wil hij elke avond genoeg te vreten hebben. En uiteindelijk, na een lang leven zich het zweet in zijns aanschijns te hebben gewerkt, zal de mens tot de aardbodem wederkeren en tot stof vergaan. In pijn geboren worden, hard werken, sterven en tenslotte één worden met de aarde. Hoe zinloos kun je het maken.

Voordat hij hen de boze buitenwereld in zal sturen, maakt de Here God voor de mens en voor zijn vrouw ‘klederen van vellen en bekleedde hen daarmee’ (Gen. 3:21). Een ontroerend moment. Een vader die zijn kinderen eigenlijk niet wil loslaten. Maar hij moet wel. Want zij zijn als hem geworden. Adam was een onschuldig kind, dat naar hartelust speelde in de grote en avontuurlijke tuin van zijn vader, waar hij kon doen wat hij wil. Hij kreeg een vriendinnetje en samen hadden ze het fijn in dit paradijselijke hofje. Maar toen kwamen zij in de pubertijd en begonnen de hormonen hun werk te doen en stak de slang van Adam zo nu en dan zijn eenogige kop op, waardoor Eva zich een beetje raar in de buik begon te voelen. En zonder dat Adam iets in de gaten had, begon zijn penis Eva te verleiden. En Eva begon zich steeds vreemder te voelen en zij bemerkte bij zichzelf dat zij de behoefte had om gehoor te geven aan de lokroep van de slang. Waarna zij aan de appeltjes van Adam begon te sabbelen, die op zijn beurt weinig tijd nodig had om zich op de verboden vrucht van zijn vrouw te storten. En toen zij na het sterven van de kleine dood, als de opwinding was gaan liggen, zich begonnen te schamen voor hun eigen naaktheid, wist hun vader dat het voorbij was met de kinderlijke onschuld: “En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als een van Ons door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten.” (Gen. 3:22) Het is voorgoed voorbij met het paradijselijk eeuwige leven van de kindertijd.

Het stemde God droevig, maar Hij wist dat Hij ze los moest laten. Dat ze op eigen benen moesten staan. Nog eenmaal kleedde Hij Zijn kinderen warm aan en dan stuurt Hij ze, met tranen in zijn ogen, de kille buitenwereld in. “En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.” (Gen. 3:24)

Molovich
Erkend miskend genie. Motto: succes is voor losers.

2 Reacties

 1. Wait, whut? “En de vrouw zag, dat het goed was”? Hoe kan dat nou ze had nog niet eens van die boom gesnoept! En als de begeerte van de vrouw voor straf altijd naar dudes gaat, dan betekent dat dus dat lesbos zijn volste zegen hebben! Niet gestraft om te vallen voor wezens met snorren, niet zwanger kunnen worden want piemel=bah, waar heeft die paus het dan de hele tijd over dat lesbos slecht zijn? Homo.

 2. Het ware beter geweest als deze paus talloze linkse Farizeeërs, Schriftgeleerden, politici e.v.a., die deze wereld totaal ontwrichten, eens stevig de oren had gewassen, inclusief zichzelf! Misschien kan hij bepaalde zondaars (?) de voeten schoonwassen maar hun hart niet, gelijk aan Pontius Pilatus, toen deze Jezus Christus tegen zijn wil in ter dood veroordeelde en hierna zijn handen in onschuld wilde schoonwassen, wat voor de eerdere personen eveneens opgaat!
  Arrogante lui praten alleen maar over koetjes en kalfjes en proberen steeds maar anderen te helpen aardig tegen hen te zijn of hen te verwennen, waaronder ook hun vrienden en vreemden, terwijl de meningen van de ander vaak nog niet eens worden gevraagd!
  Zo las ik vroeger enkele strips over bepaalde “mensachtige” dieren die helaas gigantisch overdreven met datgene wat ik opnoemde waaronder de eekhoorns Knabbel en Babbel. Zij deden steeds maar goede (?) daden voor hun mededieren wiens mening echter inderdaad niet door hen werd gevraagd en ook nog op een zeer opdringerige manier waardoor het uit de hand liep en beide eekhoorns dat stevig werd ingepeperd.
  Het eendenkuiken Sjakie Doedel (Hanna & Barbera) had opeens teveel medelijden met zijn vriend Bullebak, een hond, en bood zich voor hem (eveens ongevraagd en bovendien zeer opdringerig) aan als lijfwacht terwijl deze dat evenmin wou en Sjakie werd zo verwaand dat de goedbedoeldheid omsloeg in bemoeizucht en eigenbelang. Sjakie werd toen zelfs door zijn aartsvijand, de vos Slokop, belaagd waarna de eerste steeds dacht dat de vos het op zijn vriend Bullebak had voorzien.
  Kwik, Kwak en Kwek, de neefjes van Donald Duck, gingen zelfs hun oom (toen deze zich als Kerstman verkleedde na een gigatische ruzie met zijn Oom Dagobert om duidelijk te maken dat hij vergat om een brief op te sturen waarin zij een graafmachine met Kerst wilden hebben) gigantisch vertroetelen met opgedrongen maaltijden, het dwingen om zich te laten wegen en hun kerstboom te bekijken waarbij eveneens de goedbedoeldheid in complete bemoeizucht en eigenbelang omsloeg en bij de neefjes in verdriet omdat ze opeens beseften dat ze hun oom niet lieten uitspreken en hem alles in de strot hadden geduwd.
  George Jetson (Hanna & Barbera) werd zelfs eveneens ongevraagd geholpen door zijn buurman toen de eerste niet meer afhankelijk van robots wilde zijn en lichaamsbeweging ging beoefenen met grasmaaien en daarna, toen George een wandeling wilde maken terwijl iedereen zich voortbewoog op lopende banden of in ruimtevoertuigen, probeerde een gastvrije piloot hem nog tegen zijn wil in te dwingen om een lift te geven hoewel George dat eerst vriendelijk had geweigerd.
  Al te goed is eenmaal buurmans gek en een bepaalde gastvrije en gulle vrouw op een artikel van E.J. Bron ondervond al pijnlijk aan den lijve wat er gebeurd als je te lief, aardig, gastvij of kruiperig wordt naar de verkeerde figuren.
  En eens komt er een tijd, als hopelijk de linkse politici en groepen “moslims, vluchtelingen en asielzoekers” worden verjaagd, dat zij van niemand meer hulp en steun krijgen, gelijk naar de Vrouwe van Stavoren en de inwoners van die stad, toen zij in de Nederlandse sage, zo arrogant, hebzuchtig en neerkijkend waren op anderen, al hun have en goed verloren! Deze idioten kunnen bovendien NOOIT oneinig door blijven gaan met wat ze aanrichten daar de grenzen al zijn overschreden!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *