Onderzoek

De VN, dat bolwerk van krachtdadigheid en eensgezindheid als het gaat om het bewaren van de wereldvrede en het bewaken van mensenrechten gaat nu eindelijk ingrijpen in een schrijnende misstand. Er wordt een onderzoek gestart naar het Nederlandse Sinterklaasfeest. Gelukkig heeft geen van de permanente leden over dit voornemen een veto uitgesproken.

Uit de eerste voorlopige resultaten:

Het onderzoek naar de legitimiteit van Zwarte Piet tijdens het traditionele Sinterklaasfeest in Nederland dient met voorrang te worden uitgevoerd.
Deze Spaanse ‘Sint’, een notoire racist en mensenhandelaar, zou de afgelopen eeuw ieder jaar rond eind november zwarte slaafjes aan land brengen die hier onder mensonterende omstandigheden aan het begin van de winter het dak op moeten. En dat zonder beheersing van het Nederlands als tweede taal of een met goed gevolg afgelegde inburgeringstoets.
Deze kleuringen worden in schaarse kledingstukken als maillots en pofbloesjes blootgesteld aan het grillige Nederlandse klimaat.
Daarbij zijn zij gedwongen hun halsbrekende toeren uit te voeren zonder gecertificeerd klimmateriaal en wordt de hand gelicht met bestaande veiligheidsprocedures.Eenmaal hier verdwijnen talloze van deze ‘Zwarte Pieten’ gedurende twee weken in het illegale snoepcircuit en wijden zich aan ondermijnende activiteiten rond de melkgebitjes van kinderen in een kwetsbare leeftijd.
Bijzondere aandacht verdient het paard van deze charlatan. Niet alleen krijgt het arme dier wekenlang een eenzijdig dieet van wortels en hooi voor de kiezen, het lijkt daarnaast onverantwoord om de viervoeter in zo’n korte tijdspanne over alle Nederlandse daken te jagen. Ook wordt de betreffende bisschop in het openbaar gesignaleerd met
steeds weer andere kleintjes op schoot, hetgeen vragen oproept over soortgelijke handelingen die hij in de huiselijke sfeer zou verrichten. Daarbij worden kinderen opgeroepen liederen te scanderen als; ‘De zak van Sinterklaas’ en ‘Hij komt, hij komt, hij komt de goede Sint’
Bovendien maakt deze ‘Sinterklaas’, die zich beroept op het eeuwige leven, gebruik van een boek waarin hij het afgelopen jaar informatie over het gedrag van alle Nederlandse kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar heeft opgeslagen. Duidelijk is nu al dat de privacy van deze gehele leeftijdsgroep geschonden is. Vraag blijft van welke technologie hij zich bedient bij het verzamelen van deze data.
Alles overziend is de voorlopige commissie van oordeel dat nader onderzoek uit zal wijzen dat aan deze culturele uitwas een halt moet worden toegeroepen.
Ook verdient het aanbeveling het onderzoek uit te breiden naar de activiteiten van de Kerstman, de Paashaas, Klaas Vaak, kabouter Plop en de Tandenfee.

3 Reacties

  1. Woehaaaa.
    Hebbu de prent van Zak gezien (Parool 21 okt)?
    NLer tegen Zwarte Piet: ‘Eeuwenoude tradities moeten worden aangepast als een deel van de bevolking er problemen mee heeft.’
    Zwarte Piet: ‘Zoals ritueel slachten?’

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *