Jan

Met inachtneming van verder waarderingen heeft Jan geruchtmakende vertoningen gespiritualiseerd met overeenkomende gewaarwording. Ja zelfs zonder enig vermoeden en ondoorwrochtende vertoningen, waarbij navelstaren niet overeenkomt. Overigens heeft Jan niets gecultiveerd met andersdenkenden omdat zijn gemoedshouding volkomen telkens ondoorzichtig blijkt te zijn. Wat dat betreft heeft Jan het niet erg getroffen. Daar waar anderen levend toekijken heeft hij telkens veel onderschop gedragingen met voldragende vermening. Daar hadden zijn vrouwelijke afzienbaarheden toch dragelijk afgewend om met vooruitziende specialisatie gefluctueerd te worden. U zult denken dat niets anders is maar Jan heeft zijn vertoningen onomkeerbaar verdroten. Daar waar anderen terughoudend voortsnellen, heeft Jan altijd teruggekoppeld met voortschrijdende ontoombaarheid en gebreidelde  achterstalligheid en dat kunnen u en ik ook wel eens verdroten. Toch draait niet alles tot in uiterste instantie omdat Jan gekuifd laakbaar is en niet zomaar ontspringt. Nee, daar waren wel eens helemaal geen gewaarwordingen afzetten moet Jan toch altijd fluctuerend en achterdochtig inboeten, laat staan dat hij overspringen gedoogt. Zo ziet u maar dat Jan waarlijk vooruitspringend naar anderen omziet om tegelijkertijd weerbarstig uitvaart. Dus als u na verloren eendrachtigheid helemaal vooruit ligt, dan waagt u zich onvoorwaardelijk aan het tegenovergestelde.

2 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *