Seks

19 september 2011 was een interessant TV-avond. We hadden Tegenlicht dat altijd top TV is, maar we hadden ook Café de Liefde, waarin een jongen in de twintig bekent seksverslaafd te zijn. Hoe verslaafd? Hij kijkt 2 uur porno per dag en trekt zich daarbij één keer af. Tot zover ga je ervan uit dat het om een onaantrekkelijke alleenstaande gaat. Je denkt: gun hem zijn verzetje. Maar dan komt de vriendin in beeld. En dan hoor je dat er een verschil in libido bestaat tussen die vriendin en hem. Je vult automatisch in: hij wil vast twee keer per dag en zij kan hem niet bijbenen. Maar nee. Hij wil 2 keer per week. En zij vindt dat te veel. Nu zit hij in therapie om van zijn seksverslaving af te komen.

Later op de avond valt journaliste Corine Koole in P&W schrijver Wim de Jong aan, van wie de vrouw onlangs met een ander van door is gegaan: “Je denkt dat je recht hebt op seks, en op liefde. Maar dat recht heb je niet.” beet Corine hem toe.

Ik vind van wel. Ik vind dat als je een monogame relatie aangaat met een menselijk wezen, je verplicht bent dat mens – binnen normale kaders – van genoeg liefde en seks te voorzien. Niet voor niets werden bij het sluiten van een huwelijk echtelieden aangespoord om elkaar trouw, liefde en genegenheid te betuigen. Wat mij betreft hoort seks daar ook bij. Als je daar niet toe is staat bent moet je mijns inziens open zijn voor polygamie. In mijn ogen mag de vriendin van de jongen uit Café de Liefde de hemel danken dat het bij haar vriend enkel om online porno gaat.

Oud Zeikwijf
Beroepsbrokkenpiloot. Vloog nochtans op haar achtste reeds rakelings langs bergkammen om berggeitjes en bergmarmotjes te tellen. Is tot haar eigen verdriet gemodelleerd naar haar vader, een onbehouwen Italiaanse charmeur met een groot hoofd en een passie voor even belachelijke als tijdrovende hobby’s. Komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Heeft in Japan gewoond. Woont sinds begin jaren ’80 in een boomhut op het Waterlooplein in ‘Magies Centrum Amsterdam’, van waaruit ze haar schrijfsels via rooksignalen aan de redactie doorseint. Ze schrijft ook voor AT5, Sargasso en voor Kutbinnenlanders. En op haar eigen stukje internet: oudzeikwijf.com.

9 Reacties

 1. Ik heb toevallig ook die uitzending gezien, fronste eveneens mijn wenkbrauwen toen ik dat door die knaap gewenste moyenne hoorde: 2 keer per week.
  Idd, OZ: 2 keer per week zou een huwelijksRECHT moeten zijn!
  (behalve als je gehuwd bent met mejuffrouw C.Koole, maar ja..dan wil je waarschijnlijk niet veel vaker dan eens in ’t halve jaar..)

 2. 2 uur pornosurfen per lozing plus aanvullende psychotherapieuren, daarop kan fors worden bezuinigd met wat liefdevolle assistentie.

  NB Is de positie van monogaam horige nog vacant in uw huishouden? Ampele ervaring aanwezig:
  ‘gebruik verdieping-stofzuigers en vaatwassers bekend’, onderschrijft huismotto: ‘Liever lui dan groen’

  Hieronder treft u de gebruikelijke horige AO-akte van verbintenis en afstand aan:

  Overmits aan de comparanten gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt; opdat gij Maîtresse OZ en horige Cohorige, die uw verbintenis alhier wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp in uw kruis; zo hoort uit het Woord der OA, hoe eerbaar de monogaam-horige cohabitatie is en dat hij een inzetting van Het Allerhoogste is, die Het behaagt; waarom Het ook de comparanten wil zegenen en hen bijstaan, gelijk Het beloofd heeft; daarentegen de hoereerders en overspelers wil Het oordelen en straffen.

  Toen sprak Het: Het is niet goed, dat de Maîtresse alleen zij. Ik zal haar een hulp maken, ene fors geschapen man, been van Mijn gebeente en vlees van Mijn vlees; men zal hem manminne of horige heten; en zij zullen tot één vlees zijn.
  Daarom zult gij ook niet twijfelen, of de monogaam-horige cohabitatie Het behaagt; overmits Het de Vrouw zijn huishorige geschapen, zelf toegebracht en haar tot een huishorige gegeven heeft; daarmede betuigende, dat Het nog heden ten dage aan een iegelijk zijn huishorige als met zijn hand toebrengt.

  Opdat een iegelijk, alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste consciëntie moge cohabiteren; want om hoererij te vermijden, zal een iegelijk vrouw zijn eigen horige hebben en een iegelijk horige zijn eigen Maîtresse.

  Eerstelijk, zult gij, Maîtresse, weten, dat Het u gezet heeft tot het hoofd der horige; opdat gij hem naar uw vermogen, verstandig leidende, zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert. Bovendien zult gij uw huishorige liefhebben als uw eigen lichaam, gij zult niet bitter tegen hem zijn, maar hem bij u laten wonen met verstand, en aan uw horige, als de zwakkere pols, zijn eer geven. En naardien Het bevel, dat de Maîtresse in het zweet haars aanschijns haar brood eten zal, zo zult gij getrouw en naarstig in uw goddelijk beroep arbeiden; opdat gij uw huisgezin en -horige met eer moogt onderhouden en ook daarenboven iets hebt, om aan de nurksruftigen mede te delen.

  Ten andere, zult gij, horige, weten, hoe gij u, houden zult jegens uw Maîtresse. Gij zult uw wettige Maîtresse liefhebben, eren en vrezen, ook haar gehoorzaam zijn in alle dingen, die recht en billijk zijn, als uw Maîtresse; gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw Maîtresse, maar stil zijn; want de Vrouw is eerst gemaakt, daarna de horige, de Vrouw tot hulp. Tot uw Maîtresse zal uw begeerte zijn, en zij zal over u heerschappij hebben. Deze ordinantie zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige horigen navolgen, welke aan hun Maîtresses onderdanig waren. Gij zult ook uw Maîtresse in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven.

  Maîtresse OZ bekent hier voor Zijn heilige nurksgemeente, dat zij genomen heeft en neemt tot haar wettige huishorige Cohorige, hier tegenwoordig; hem belovende, dat zij hem nimmermeer zal vrijstellen; dat zij hem zal liefhebben, en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en Hetvrezende vrouw aan haar wettige horige schuldig is; dat zij ook heiliglijk met hem leven wil, hem trouw en geloof houdende in alle dingen……………………

  Horige Cohorige bekent hier voor Zijn heilige nurksgemeente, dat hij genomen heeft en neemt, tot zijn wettige Maîtresse OZ. hier tegenwoordig; en belooft, haar gehoorzaam te zijn, haar te dienen en te helpen, haar nimmermeer te verlaten, heiliglijk met haar te leven, haar trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijkerwijs een vrome en getrouwe huishorige zijn wettige Maîtresse schuldig is…………………………

 3. Alles goed en wel, lieve Cole, maar je hebt me wel schandelijk laten vallen twee jaar geleden. Weet je dat nog wel? Eerst was je mijn lieve horige, tot volle tevredenheid moet ik zeggen, en opeens niet meer. En ik kon bij hoog en bij laag roepen wat ik wou, je was in geen velden of wegen meer te bekennen. Dat is toch een flink bewijs van onvermogen als horige zijnde, of zie ik het verkeerd?

 4. Toen mijn kansen op de felbegeerde BBparel, met de bijbehorende eeuwige roem, voor de meeste geschifte reagluurder van 2010 (weliswaar op lichtmijlen afstand achter -hors categorie- master mescaline), om zeep werden geholpen door jouw drievoudige nominatie voor de volkomen zinnige fleur-op melkchocolade-poëzie van ene Rigo Reus, @OZ, toen besloot ik in Haarlem uit te stappen en daar mij aan te sluiten bij het, eveneens ongewenste en -tvluchtte, Van Baerle Trio om in heelzaam bedaarde Nurks-omgeving mijn wonden te kunnen laven aan de mededogende Dumky en Geister-Trio-klanken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *