Proces-verbaal aangaande aanhoudend kutweer

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Dienst Centrale Recherche

Regionale Criminele Inlichtingen Eenheid

Nummer: 984 – 79 – 2011

Onderwerp: Proces-verbaal van aangifte van aanhoudend kutweer alsmede aangifte van diefstal zomer

PROCES-VERBAAL

‘Ik, Max Jodocus Molovich, woonachtig te Amsterdam aan de XXXXX XXX doe aangifte van aanhoudend kutweer in de regio Nederland in het algemeen en de streek rond Amsterdam in het bijzonder. Tevens wens ik reeds opgenomen hebbende diegenen die ik schuldig acht aan boven genoemd misdrijf. Het betreft hier aan zekerheid grenzende vermoedens aangaande een bipartaire kongsi gesloten tussen twee personen dewelke bekend staan bij de politie. Het betreft hier Maxime Verhagen (Minister van Duistere Zaken, hierna te noemen MV) en Nicolaas van Myra (hierna te noemen NvM).

Aangaande de klacht wil ik graag het volgende kwijt. Dientengevolge allerlei zaken was ik samen met vrouw en kind reeds in de eerste twee weken van mei op vakantie geweest in het Zuiden van Frankrijk. Wij hadden besloten de zomervakantie te genieten in Nederland. Nu zijn wij uiteraard bekend met de slechte reputatie die Nederland heeft aangaande zomers, maar de belabberde staat waarin het weer verkerend was tijdens onze aanwezigheid in Nederland overtrof elke verwachting. Ik ben zelfs vermoedens dat een der verdachten, in casu de heer Van Myra, die nu reeds een kleine 16 eeuwen oud is, nog nooit een zomer van een dergelijk kutkaliber heeft mogen meemakend hebben gehad. Het leek meer op herfst. En dan nog een koude herfst! (Slachtoffer vraagt expliciet om een uitroepteken achter voorgaande zin.) Op het moment dat dit proces verbaal afgenomen wordende is, woedt er buiten zelfs een storm die de vergelijking met Eirien vrij makkelijk doorstaand wetend is. Dankzij het aanhoudende extreme kutweer is mijn zomer, en vooral die van mijn vrouw en kind, verpest. Ons is de zomer ontnomen. Ik wil derhalve en in dier voege tevens alsmede ook aangifte doen van diefstal!

Dan nu de stapel bewijzen waarmede ik de beschuldigingen wens te staven aangaande de samenzwering tussen de heren Maxime Verhagen (Minister van Duistere Zaken, hierna te noemen MV) en Nicolaas van Myra (in het milieu ook wel bekend als ‘Sinterklaas’, hierna te noemen SK). De heer Verhagen is, zoals aan het begin van dit jaar democratisch besloten, de Nationale Zondebok en is derhalve schuldig aan alles, dus ook aan het aanhoudende kutweer. Benevens dat is Maxime Verhagen (hierna te noemen MV) minister van Duistere Zaken en in die hoedanigheid een handlanger van de duivel, dewelke een zeer grote invloed heeft op de weergoden, zoals bekend. Wij vermoeden dat de technische term ‘bewuste nalatigheid’ alsmede ‘verwaarlozing’ te noemen is.

De samenzwering met Nicolaas van Myrna alias Sinterklaas (hierna te noemen SK) bestaat hieruit dat Nicolaas van Myrna a.k.a. De Goedheiligman (hierna te nomen GHM) er zeer bij gebaat is zo vroeg mogelijk in het jaar een herfstachtige sfeer te creëren, dit opdat mensen reeds in de zomervakantie zin krijgen in pepernoten van een merk als Bolletje, waarvan Nicolaas ‘Kapoentje’ van Myrna grootaandeelhouder is. Vandaar ook dat er op de pepernootverpakkingen die nu reeds in de winkelschappen liggen winterse tafereeltjes als sneeuwpoppen prijken. Zoiets verkoopt voor geen meter wanneer het volop zomer is. Een vroege herfst doet wonderen voor de verkoop. Waarvan akte. Ik heb mezelf gisteren reeds ongans gegeten aan een zak kruidnoten van het merk Bolletje en zit nu aan de chocokruidnoten van Albert Heijns huismerk. De reden dat de Minister van Duistere Zaken zijn macht aanwendend is om ons onze zomer te ontvreemden ligt hierin dat het in zijn aard ligt. Hij is niet voor niets Nationale Zondebok van Nederland.

Ik realiseer me dat dit onvoldoende bewijs is om de twee snodaards (want dat zijn het, agent: snodaards) in te rekenen en voor de rest van hun leven op te sluiten. Het zijn immers geen verwarde mannen die de koningin proberen te verleiden tot een dansje. Maar ik mag toch hopen dat wij nog steeds in een democratische rechtsstaat levende zijn en dat bovenstaande bevindingen voldoende grond geacht wezen om tot een nader onderzoek te dienen, dewelke hopelijk leidt tot de arrestatie van Maxime Verhagen (hierna te nomen MV) en Nicolaas van Myrna, beter bekend als Sint Nicolaas De Kindervriend, hierna te noemen SNDKV).

Aldus verklaar ik, na lezing van bovenstaande, naar waarheid te hebben gesproken en te volharden in mijn beschuldigingen,

Max J. Molovich

Amsterdam, 6 september 2011

Molovich
Erkend miskend genie. Motto: succes is voor losers.

8 Reacties

  1. Kom zeg, Molovich! In 1900 waren er 1,65 miljard mensen en op 20 mei jongstleden was dit aantal gegroeid tot 6,91 miljard. En allemaal maar warmte verspreiden en in auto’s rondrijden! Je kunt beter een knoop in je lul laten leggen in plaats van anderen de schuld te geven! Altijd hetzelfde liedje: áltijd hebben anderen het gedaan!

  2. Nou God, kuis Uw taal eens. U begeeft zich hier op een nette internetsite. Dit zijn Uw eigen boeken niet! Daar komt bij: ik heb geen auto, op mijn zoon heb ik een dynamo aangesloten zodat de energie die hij overdag verbruikt, des avonds ons huis verlicht en des winters trekken wij extra truien en broeken aan zodat wij ons huis niet hoeven te verwarmen. Ik vind dat ik alle recht heb om anderen de schuld te geven van de opwarming der aarde, vooral als die anderen Maxime Verhagen en Sint Nicolaas heten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *