Gedempt (34)

Had nu niemand… Eén voorbeeldje maar! Had nu niemand bijvoorbeeld Max kunnen waarschuwen tegen de gevaren die iemand kunnen overkomen te Groet. IEMAND?
Ja, ikzelf had hem kunnen waarschuwen. Heb ik niet gedaan, en dat zal me tot het einde toe blijven achtervolgen. Ik heb hem wel een mail gestuurd: ‘Mijd Groet!’ Maar hij is er toch naar toe gegaan. Met zijn vrouw en zijn lieve zoon. Hij is er toch naartoe gegaan.
Onderwijl had hij mij de redactie van Nurks overgegeven. Zwaardere taak bestaat er niet. Maar: ik heb die taak zo goed en zo kwaad als het ging op mij genomen.
Nu zal ik u moeten verhalen wat er te Groet is gebeurd.
Gistermiddag. Terwijl ik bezig was victualiën te verzamelen (en ook een fles Schotse port, schaam ik mij u mede delen), hoorde ik plotseling bij de kassa geluiden. ‘Groet! Bomaanslag!’ Ik rende (want zo ben ik wel, als Nurks-redacteur) naar de cassière, die de geluiden maakte.
‘U wát?’ vroeg ik haar. Men wordt soms wat kortademig.
‘U mag niet voordringen,’ antwoordde het meisje, en ik maakte plaats. Toen ik aan de beurt was, siste ik haar toe: ‘Wanneer? Hoe? Welke locatie?’
‘Te Groet,’ antwoordde ze, en ze begon mijn artikelen af te rekenen. U begrijpt mijn afkeurende reacties misschien, en ook mijn reactie op ándere mensen die daar boodschappen wilden afrekenen. ‘Maar in Groet is zojuist een bóm afgegaan, begrijpt u mijn zorgen?!’ Niemand leek er enige boodschap aan te hebben, ze keken glazig om zich heen. Een bom!
Wat voor bom? NIEMAND in dit egocentrische Egmond aan Zee lijkt zich er om te bekommeren! Men doet hier alsof het leven gewoon verder gaat. Bom gevallen, denkt men, leef maar voort. Men denkt waarschijnlijk: een bom die tien kilometer verder valt bij een precision bombardement… Maar die bom kan wél Max en zijn lieve familie hebben getroffen! Jammer, zegt de piloot dan. JAMMER, yes.
Totdat wij van overheidswege de namen van de slachtoffers krijgen, blijf ik uiteraard de plaatsvervangende hoofdredacteur. Eventueel, áls inderdaad Max het slachtoffer zal blijken te zijn geworden van deze bomaanslag te Groet, dan zal IK uw geweldige hoofdredacteur worden! Dus voor u verandert er niets!

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *