Complot Europa


De treinen tussen Frankrijk en Italië zijn stopgezet. De grens gaat dicht, heet het. Een schande voor Europa. Maar gaat dit Franse gebaar werkelijk in tegen de Europese Geest?

In Nederland en in Frankrijk werd in 2005 in landelijke referenda het voorstel voor een Europese Grondwet getorpedeerd. We waren collectief bang om onze eigenheid te verliezen, we wilden beschermen wat nog te beschermen viel: onze eigen mores, die anders zouden sneuvelen onder de regelzucht van Europa.

Voor ik ging stemmen heb ik de tekst van de Europese Grondwet van A tot Z gelezen, in twee talen: de Franse en de Nederlandse. Jarenlange ballingschap heet me geleerd dat vertalingen nooit één op één zijn, er valt veel te leren uit de verschillen. In dit geval ging dat niet op. Ik ben geen juriste en had grote moeite met het ontcijferen van de ambtelijke talen, maar een ding kwam heel helder naar voren, in beide teksten: Fort Europa.

Waar de Nederlandse en Franse burgers bang waren om de specifieke karaktertrekken van hun respectievelijke landen te verkwanselen, ging de grondwet voornamelijk om een heel ander aspect van Europa: het bewaken van haar grenzen. Niet de grenzen onderling: die zouden vrijer zijn. Nee, het ging om de buitenste rand, het ging om Italië, het ging om Lampedusa. Het ging erom dat de landen van Europa samen een blok konden vormen tegen immigratie uit niet-Europese landen. In casu: dat Frankrijk en Nederland verplicht zouden zijn geweest na de opstanden in Noord Afrika Italië ter plekke te gaan assisteren, dat ze daar manschappen zouden sturen, ambtenaren, de hele santenkraam, om paspoorten en visa te controleren en gelukszoekers terug te voeren naar hun oorspronkelijke land.

Dat wisten de linkse actievoerders die tegen de grondwet hebben geageerd. Ze hebben dat echter verzwegen: ze hebben ons bang gemaakt met het spookbeeld van Europa als een monster dat onze vrijheden zou komen inperken, ze hebben ons warm gemaakt met de fata morgana dat wij daar iets tegen konden doen. We hadden een wapen, we konden nee stemmen. Als de Nederlandse burger had begrepen dat de grondwet Europa middelen zou geven om immigratie uit onontwikkelde landen tegen te houden was hij er niet zo ijverig tegen geweest. Het volk is immers links tot het over het binnenlaten van goedkope arbeidskrachten gaat. Het volk is solidair binnen de veilige grenzen van een gegeven land. Het volk had het idee van een Fort Europa omarmd, het volk had ja gestemd.

Het verliezen van onze eigenheid aan Europa gaat ondertussen onverminderd door. Daar is geen kruid tegen gewassen, daar ging de grondwet ook niet over. Of toch wel: in een aantal artikels werd beloofd er voor te waken dat dat niet zou gebeuren. We zijn er met open ogen in getuimeld. Nu kan minister Leers veilig roepen dat Lampedusa een Italiaanse aangelegenheid betreft waar wij niets mee te maken hebben. We laten eerst de Italianen, dan de Fransen, krampachtige pogingen ondernemen om de tienduizenden te weren, en ondertussen slaan we kruisjes en bidden we dat we gespaard blijven.

Oud Zeikwijf
Beroepsbrokkenpiloot. Vloog nochtans op haar achtste reeds rakelings langs bergkammen om berggeitjes en bergmarmotjes te tellen. Is tot haar eigen verdriet gemodelleerd naar haar vader, een onbehouwen Italiaanse charmeur met een groot hoofd en een passie voor even belachelijke als tijdrovende hobby’s. Komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Heeft in Japan gewoond. Woont sinds begin jaren ’80 in een boomhut op het Waterlooplein in ‘Magies Centrum Amsterdam’, van waaruit ze haar schrijfsels via rooksignalen aan de redactie doorseint. Ze schrijft ook voor AT5, Sargasso en voor Kutbinnenlanders. En op haar eigen stukje internet: oudzeikwijf.com.

2 Reacties

 1. Na WO II probeerden n.b. alle strijdende partijen, zowel de Duitsers, Japanners, !Italianen, Russen, Amerikanen, Engels e.v.a., de geschiedenis zodanig te herschrijven, zichzelf te gaan verloochenen, bedriegen en voor te liegen omdat ze zichzelf als echte helden zagen zonder enige zonden of als slachtoffers die zogenaamd door hun eigen regeringen waren misleid. en werden opgeofferd als kanonnenvlees op het slagveld.
  Dat er thans in Europa (EU) een stel linkse blauwe jakhalzen proberen om de huidige generaties tegen hun wil in te civiliseren, schuldgevoelens aan te praten en het westen zodanig te veranderen alsof men aan heling kan doen dat je hiermee zelfs nog beter de hele mensheid kunt gaan afschaffen is al erg genoeg!
  Het is namelijk (en gelukkig!) totaal onmogelijk voor de gehate linkse elite om iedereen HIER zodanig te veranderen zoals zij willen want dat je een hoop geld en macht hebt maakt je nog niet tot ieders meester!
  Daarbij is allang overbekend dat veel mensen die zich als een kudde schapen of als gehypnotiseerde ratten (Rattenvanger van Hamelen) naar spannende uitdagingen laten lokken er snel achter komen dat het bijna net als een heelal-reis in een raket is. In het begin lijkt het zo mooi om met een raket de ruimte in te vliegen maar hoe hoger men gaat hoe ongemakkelijker men zich meestal voelt, men daarna weer heimwee krijgt en dus wordt terugverlangt naar de Aarde maar dat meestal onmogelijk is omdat een raket nou eenmaal het duister tegemoet vliegt!
  De politiek-correcte waanzin zorgt er alleen maar voor dat de linkse westerse zelfhaters, die Nederland en Europa willen ombouwen en de mensen willen hersenspoelen of tot zelfverloochening dwingen, zichzelf alleen maar gehater maken bij anderen en als ze dan eventueel ooit eens worden bedreigt, mishandeld of hun spullen vernield dan moeten ze opeens aan huilie huilie doen of medelijden met zichzelf hebben!
  Wie zijn oude vrienden juist voor nieuwe wil omruilen en daarin teleur wordt gesteld hoeft namelijk niet meer te verwachten dat hun vroegere vrienden hen weer terug willen omdat linksen de islam al een steen des aanstoots zijn geworden in Europa en uiteindelijk aan hun eigen waanzin ten onder gaan als een instortend en brandend flatgebouw!

  1. De hele troep omtrent de linkse elite en de asielzoekers kan het beste gesymboliseerd worden met twee strips over twee (half-vermenselijkte) muizen van de Belgische striptekenaar Raymond Macherot (1924-2008), genaamd Chlorophyl (1954) en Snoesje (1965).
   Chlorophyl was een eikelmuis die samen met al zijn vrienden; Minimum, een lichtbruine muis, Witteke , een wit konijn, Torpedo, een otter, Zwartkop, een zwarte kraai, Babbelkous, een spreeuw en een egel, het constant moesten opnemen tegen Anthraciet, een zwarte rat die steeds heerste naar de wereldheerschappij waarbij hij hulp kreeg van een hele bende zwarte ratten die later nogal onbetrouwbaar bleken.
   Later zou Anthraciet het eiland Notenschelp, waar vermenselijkte dieren woonden en toen nog geen roofdieren voorkwamen, in het geheim de inwoners gaan terroriseren met behulp van een steenmarter (deze leek alleen meer op een vos) en een fret, die zich de spoorwegpiraten noemden, en daar gruwelijk gingen uithouden onder sommige dieren totdat ze werden verdreven!
   Zo moest Chlorophyl zelfs een keer de kwaadaardige Lorelei, een witte kat, weerstaan die muizen ontvoerde en deze alleen maar vrijliet als daarvoor, aan de familieleden, in ruil leverworsten werden betaald. Een sluwe hond, Flap genaamd, probeerde toen Lorelei echter na te doen met als enigste resultaat dat hij door zijn voormalige (honden)vrienden zelf in de klauwen van Lorelei aan haar (katten)vrienden belandde en zij allemaal de strijd met elkaar aangingen!
   Snoesje, een vrouwelijke muis, kreeg samen met haar vrienden; Taboem, een muis en haar verloofde, Verboten, een egel, Flouzemaker, een kraai en een konijn het echter aan de stok met Mispunt, een bruine rat (hij leek bijna sprekend op Anthraciet), die eveneens een leger van bruine ratten aanvoerde met hetzelfde doel als zijn zwarte tegenhanger en daarbij Snoesje wilde vernederen. Later liet dat rattenleger hem uiteindelijk ook in de steek toen alles niet ging zoals Mispunt wenste.
   Later kwam Mispunt wel tot inkeer en moest hij samen met Snoesje en haar vrienden een groep roofdieren; een vrouwelijke wezel, een marter, een kat, een hond en een buizerd (zij trokken altijd een zwarte das om en vernoemden zich daarna), onschadelijk maken die allemaal muizen wilden opeten en daarbij ook hulp kregen van bruine ratten!
   Een andere tegenstander van Snoesje was Pantoffel, een sluwe zwarte kater, die overal onderdak wilde vinden maar constant werd weggejaagd totdat hij in het huis van een echtpaar kwam waar Snoesje en haar muizenvrienden illegaal woonden. Eerst wist Pantoffel hen te weerstaan totdat de muizen hem door middel van chantage onder controle hielden. Pantoffel slaagde er niettemin in om de muizen alsnog te misleiden door hun vertrouwen te winnen en hen uiteindelijk te verjagen ofschoon hij later, door toedoen van een lastige dienstmeid, ZELF werd verjaagd uit het huis!
   Want al de desbetreffende ratten, katten, honden, wezels, buizerd en de fret in deze (muizen)verhalen vertegenwoordigen juist de linkse politici en de moslims, asielzoekers en vluchtelingen die overal een puinhoop veroorzaken en anderen chanteren terwijl de muizen, konijn, egels, otter en de kraai hen juist proberen te weerstaan!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *