WikiLeaks, the Dutch Files (5)

Beatrix van Oranje-Nassau
Koningin der Nederlanden/Bitch

Norse vrouw, verstokt roker. Had een lapzwans van een vader, heeft een lapzwans van een zoon (de Al Bundy van de Europese adel). Wordt om redenen die ons niet geheel duidelijk zijn door heel veel van haar onderdanen (waaronder vooraanstaande) beschouwd als zeer ter zake kundig en bijzonder intelligent. Wil graag alle touwtjes in handen hebben, maar heeft niet door dat die touwtjes al lang geleden zijn doorgeknipt. Het eigenaardige is dat bijna niemand dat door heeft, waardoor haar veel meer macht wordt toebedeeld dan ze verdient. Zo bekeken is Nederland een poppenkast waarin de belangrijkste pop denkt dat ze de poppenspeler is. Heeft, met uitzondering van Jan-Peter Balkenende, met alle onder haar dienende Nederlandse premiers het bed gedeeld. Wordt sinds de dood van haar man langzaam verteerd door eenzaamheid.

Molovich
Erkend miskend genie. Motto: succes is voor losers.

7 Reacties

 1. Schandalige aantijgingen (maar ik schoot wel in de lach bij de eerste) Molovich, krijg je last mee: de Al Bundy van de Europese adel en Heeft, met uitzondering van Jan-Peter Balkenende, met alle onder haar dienende Nederlandse premiers het bed gedeeld. Waarom JP Balkenende een uitzondering was, dat horen we vast ook nog wel een keer.

 2. Mijne Heren!
  Tot mijn cliënten behoort oud-premier De Jong, en tot mijn cliënten behoren meer functionarissen.
  Kan ik er zeker van zijn dat u in uw ‘stukje’ niet oud-premier De Jong heeft bedoeld?
  Graag omgaand antwoord.
  A.F.J.K. van Poorteren, advocaat.

 3. Geachte heer Van Poorteren,

  Daarvoor moet u, denk ik, bij de Amerikaanse ambassade zijn. Wij zijn slechts een doorgeefluik van WikiLeaks.

  Met hoogachting,

  Max J. Molovich

 4. Weledelgestrenge Heer Van Poorteren!

  Het heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd mij de eer te gunnen U namens Haar het volgende mede te delen:
  “Wij hechten er aan te benadrukken, dat Minister-President De Jong (ten paleize bekend als ‘duikboten Piet’) zoals U bij hem persoonlijk zoudt kunnen navragen, gediend heeft niet onder Ons, maar onder Onze Moeder, toenmalig HM Koningin Juliana.
  Vrijdags kwam hij altijd bij Onze Moeder op de thee, om staatszaken met Haar door te nemen. Als dat na een paar minuten gedaan was, mocht Piet naar boven, en daar zat Onze Vader al op hem te wachten in zijn uniform met zijn dinky-toys tankjes. Samen speelden ze dan urenlang legertje. Piet was de duikbootkapitein, en Onze Vader de generaal. Dat was vaak een dolle boel met een hoop gestoei en geschater. Piet deed dan van “poe-poe-poe pieeengggg!” de duikboot en de sonar na, Onze Vader kamde soms zijn haar opzij, hield wijs- en middelvinger van zijn linkerhand voor zijn bovenlip en sprak dan een geëxalteerd soort Duits (“Ich bin kein Berliner, sondern der Statthalter.”), terwijl hij de tanks over het op het parket uitgestrekte tijgervel bewoog.”

  Enfin, U zult dit eigenlijk allemaal wel weten, ik vertel U immers niets nieuws. Ik neem aan hiermee Uw ongerustheid te hebben weggenomen.

  Met gevoelens van hoge achting,

  C.D. Ter Sluycks thoe Barendregt
  HM Hon. Hofmeier (b.d.)

 5. Heer Molovich,

  Mag ik Uw bericht zo begrijpen dat ook onze huidige Premier Van Alle Nederlanders Mark Rutte met Bea in de koffer is gedoken? Dan weten we het nu zeker!

 6. Confrère Ter Sluycks!
  Dank u voor de informatie die vooral van historische waarde zal blijken te zijn.
  Ik wilde slechts, namens mijn cliënt, precies weten wat men wist, of meende te kunnen zeggen, over de handel en wandel van voormalig premier, tevens ex-duikbootkapitein P. de Jong en de Koningin. Zij was toen nog geen Koningin, maar nog slechts Prinses, en wij weten allebei wat men op zulk een nog zo jonge leeftijd kan doen.
  Maar, zoals blijkt uit de jongste WikiLeaks-bronnen, de Koningin heeft NIET de lakens gedeeld met onze oud-premier P. de Jong. Gelukkig maar voor ons staatsbestel, want hij was ook, zoals ik eerder al meldde, ex-duikbootkapitein.
  Een goede gezondheid!
  Uw A.F.J.K. van Poorteren, advocaat.

 7. Amice!

  Er is dus sprake van een betreurenswaardig misverstand. Ik vertrouw er op dat U het gewisselde met prudentie en als confidentieel zult beschouwen. Buiten Het Hof weten nu alleen U en ik er van. Dat moet zo blijven!

  Met vakbroederlijke groet durf ik mij te noemen

  Uw toegenegen Carel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *