Verkiezing Nationale Zondebok

Eigenlijk had ik hier nog even mee willen wachten, maar onze immer enthousiaste medewerker Ben Hoogeboom, kon zich zoals gewoonlijk weer niet inhouden en kondigde in dit stukje reeds de verkiezing van de Nationale Zondebok 2011 aan.

De geschiedenis heeft vaak genoeg uitgewezen dat de mensen behoefte hebben aan een zondebok. Als het om wat voor reden dan ook fout gaat, dan willen wij de schuld liever niet bij onszelf zoeken. Dan gaan wij op zoek naar iets of iemand (een hele bevolkingsgroep kan ook) om de schuld in de schoenen te schuiven. Met alle nare gevolgen voor die persoon of bevolkingsgroep van dien.

Nu leek het Nurks een goed idee om dat te reguleren. Om gewoon iemand aan te wijzen die je de schuld in de schoenen kan schuiven. Iemand die bovendien sterk genoeg in zijn schoenen staat om die schuld ingeschoven te krijgen: de Nationale Zondebok. Of het nu gaat om een krimpende economie, doorgebroken dijken of de terugkeer van Rita Verdonk op het politiek toneel: de Nationale Zondebok krijgt de schuld.

Zoals gezegd: dit moet een sterk persoon zijn. En het liefst iemand die niet tot een minderheid behoort (minderheden zijn al te vaak zondebok). De Nationale Zondebok is idealiter een succesvolle, heteroseksuele blanke man van middelbare leeftijd. Een zeker talent voor ijdelheid en zelfgenoegzaamheid is een pré. Te denken valt aan mannen als Matthijs van Nieuwkerk, Diederik Samson, Bert Koenders of Youp van ’t Hek.

Als de kandidaat Nationale Zondebok afwijkt van het ideale profiel (homoseksueel, vrouw, bejaard of niet behorend tot het kaukasische ras) dan moet daar een verdomd goede reden voor zijn.

De verkiezing van De Nationale Zondebok 2011 zal in januari plaatsvinden. Wij willen u bij deze oproepen om uw kandidaat in te sturen, voorzien van een kloeke motivering. U zult ambassadeur worden van uw kandidaat en via de diverse kanalen op zoek gaan naar medestanders.

Hoe een en ander precies vorm gaat krijgen, is nog onduidelijk in dit stadium, maar in de laatste week van januari zal middels een poll gestemd kunnen worden, zodat de Nationale Zondebok vanaf februari een jaar lang alle schuld voor alles op zich kan nemen.

U kunt uw kandidaten plus motivering sturen naar nurksmagazine@gmail.com. Op naar een betere wereld.

13 Reacties

 1. Geachte Nurks,

  Ik kandideer voor de positie van Nationale Zondebok 2011 de heer Jeroen Krabbé (http://bit.ly/fg5sFG)!

  Jeroen Krabbé voldoet aan het gevraagde profiel, en heeft daarnaast een aantal aantrekkelijke voordelen.

  Om te beginnen: hij is beschikbaar, in zijn eigen woorden:’Wie ben ik dat ik dit zou mogen doen. Een eventuele kandidering stemt mij nederig, maar ik kan mijn vrinden nu eenmaal niets weigeren. Ik leg mijn lot daarom gaarne in Uw hand, o volk van Nederland!’.
  Hij is een Bekende Nederlander, dus bij iedereen bekend; zijn naam ligt op ieders lippen, het zal ons dus makkelijk vallen om te zegen:’Ja zeg, dat is de schuld van Jeroen Krabbé!’
  Hoewel hij zelf zegt met iedereen bevriend te zijn heeft in werkelijkheid ook iedereen een pesthekel aan die arrogante snuit van hem. Dat helpt ook.
  Verder heeft Jeroen er blijk van gegeven zware tegenslagen in het persoonlijk leven te kunnen overwinnen, en er zelfs sterker van te worden. Ik denk daarbij bijv. aan het overlijden van een aantal goede vrienden van Jeroen: Prinses Diana, Pavarotti en Prins Bernard. Hij heeft bewezen de last van zo’n tegenslag te kunnen dragen. Is zeker van belang, want ‘overal de schuld van krijgen’ is niet makkelijk, zelfs niet voor iemand met de statuur van Jeroen Krabbé! Ter illustratie: op zulke droeve momenten verscheen Jeroen altijd op tv, om (hoewel hij dit eigenlijk het liefst zo intiem en privé mogelijk wilde houden) souverein iedereen te laten delen in zijn persoonlijk verdriet, maar vooral ook om ons te duiden hoe verder te gaan op het pad des levens.
  Verder is Jeroen waarlijk het Renaissance-ideaal: de Uomo Universalis.Hij kan daardoor zijn weergaloos met opgetrokken wenkbrauwen gevoerde verweer tegen de geuite beschuldigingen (‘Neeeee! Dat zou ik nooit doen. Echt niet!’) op prachtig ontroerende wijze aanvullend kunstzinnig verbeelden: als schilderij, klankdicht, beeldengroep of muziekstuk. Het maakt niet uit: Jeroen kan het!
  We krijgen er dus min of meer gratis prachtige kunst bij. In deze tijden geen overbodige luxe! Voor ons ook belangrijk, om ons aldus weer te kunnen verzoenen met de geleden tegenslagen.

  Ik herhaal daarom met overtuiging de eerste regel uit mijn betoog: Ik kandideer voor de positie van Nationale Zondebok 2011 de heer Jeroen Krabbé!

  1. Dat had ik er misschien bij moeten zeggen: de heer Krabbé wordt reeds vertegenwoordigd.

   En verder: aanmeldingen louter via de mail a.u.b. Want zo kunnen wij natuurlijk onmogelijk overzicht houden et cetera.

    1. Beide zijn nog vrij. Peter R. de Vries lijkt me zelfs een uitstekende kandidaat.

     Overigens, wil ik nog wel even kwijt dat ik uw pleidooi voor Jeroen Krabbé niet slecht is. Vooral dat hij zich al bewezen heeft vond ik sterk.

  2. Wie ben ik dat ik dit zou mogen doen.
   Een eventuele kandidering stemt mij nederig, maar ik kan mijn vrinden nu eenmaal niets weigeren.
   Ik leg mijn lot daarom gaarne in Uw hand, o volk van Nederland!

  3. De heer Jeroen Krabbé, waarvan ik een goede vrind ben, zoals de meeste Nederlanders (en voor zover zij enig aanzien genieten ook buitenlanders) goede vrind zijn van de heer Jeroen Krabbé, is mijn kandidaat voor zondebok van 2011.

   En, nu we er toch zijn, laten we de heer Jeroen Krabbé maar meteen als winnaar uitroepen.
   Correctie: als grote winnaar.

   1. Dat dat ook maar eens gezegd wordt!

    Maar wat te denken van een tussenoplossing: Neelie Kroes is een vrouw maar heeft wel ballen. Daarbij staat ze zeer zeker sterk in haar schoenen.
    (Ik zal Kroes nog schriftelijk officieel nomineren maar hiermee is duidelijk dat ik haar campagneleider ben.)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *