Weer leuk bezig

Lucassen mag nu alleen nog zijn hand omhoog of omlaag houden. Hij moet Wilders volgen. Zonde van zo’n groot talent, zoals Wilders hem eerder noemde. Maar toen wist Wilders natuurlijk nog niets van het rauwe NSDAP-karakter van Lucassen. Zoals hij ook niets wist van de drankzucht van Brinkman, de kopstoot van Hernandez en de misstappen van Graus.

Het zijn wel de lieden die ons kabinet in de zetel houden.

17 Reacties

  1. Niet zo’n dooddoener, Ben. Hieronder een voorbeeld van de samenwerking tussen Hitlers bruinhemden en de communisten.
   Berucht in dit verband was de Berlijnse transportstaking van november 1932, waarin communistische en nazistische vakbondsleider samen optrokken. KPD-leider Walter Ulbricht (de latere leider van de DDR) en Gauleiter Joseph Goebbels riepen op tot een staking. Vermaat: “Hitlers beruchte ‘bruinhemden’ van de SA marcheerden zij aan zij met communisten door de straten van Berlijn waarbij ze niet aarzelden bussen te vernielen waarvan de chauffeurs hadden geweigerd aan de staking deel te nemen.”
   Waarom denk je dat de SDAP na WO2 de naam wijzigde in PvdA?

   1. Huh? Ik zie niet hoe dit een ondersteuning is van de eerste reactie, of een weerlegging van de tweede.
    Verder: de SDAP heeft zijn naam niet gewijzigd in PvdA. De SDAP is daar, samen met Vrijzinnig Democratische Bond en de Christelijk Democratische Unie, in opgegaan, vanuit de ‘doorbraak-gedachte’. Misschien toch nog even de geschiedenisboeken doornemen.

   2. En het socialisme is toch echt iets anders dan het nationaal socialisme. Het is trouwens ook iets anders dan het communisme.

    Los daarvan heeft de PVV op economisch gebied aardig wat van de SP overgenomen, als ik kenners mag geloven.

    1. De SS-en in USSR staan toch echt voor Socialistische Sovjet. Hoezo is communisme iets anders dan socialisme?
     Socialisme is socialisme is…tot vervelens toe.

     1. Het socialisme is een voorfase van het communisme, het communisme is een utopie, waarbij voor de realisatie daarvan de goedheid van de mens essentieel is.

      Maar goed. Je hebt een punt. Laat ik dan nu opwerpen dat de SDAP geen socialistische partij was, maar een sociaaldemocratische. Net als de PvdA.

 1. Het is niet fair dat Brinkman steeds weer in verband gebracht wordt met dat nare drankincident in Nieuwspoort. Zo eendimensionaal is het niet! Zo doet hij in zijn vrije tijd ook aan onorthodoxe debating technieken: overtuigend argumenteren voor gevorderden. Een van de hierbij gebruikte methodes bestaat uit het ter hand nemen van de bijl om argumenten kracht bij te zetten.

  http://bit.ly/9gmv7T

  Dit is op dit moment nog niet geoorloofd in de Tweede Kamer, maar wat niet is ….

  Kortom: er zitten meer kanten aan zijn persoon. Niet te snel oordelen!

 2. Je schrijft geschiedenis als je overeind wil houden dat het feit dat SDAP lijkt op NSDAP bij de naamgeving géén rol heeft gespeeld. De naam Dolf of Adolf voor een jongetje verdween.
  Ik noem dat naïeve geschied-schrijving.
  Zo zie je maar hoe subjectief geschied-schrijving kan zijn.
  Voor je een geschiedenis-boek leest, onderzoek eerst de schrijver.

 3. Ik heb het over de baby-boom baby’s. Tussen 1945 en 1950 was die naam niet erg gewild.
  Drie Dolfen? Dan kunnen ze een partij beginnen!

 4. Ik beweer helemaal niet dat het geen rol gespeeld heeft. Ik zeg alleen dat PvdA niet sec een naamsverandering van de SDAP is, zoals jij beweert. De PvdA wilde in 1946 veel meer dan de SDAP een volkspartij zijn, niet alleen voor de arbeiders. Als de naamsverandering zoals je beweert ingegeven is door de gelijkenis met NSDAP is dat wellicht juist omdat men wil benadrukken dat nationaal-socialisme niet hetzelfde is als socialisme, zoals in de eerste reactie word gesteld.
  Over het verdwijnen van de namen Adolf en Dolf kun je terecht op de site van het Meertens Instituut, daar zie je dat Adolf verwijnt, maar pas in de jaren 70, en dan komt juist Dolf als voornaam op, het populairst in de jaren 80.
  Een verband met de Tweede Wereldoorlog is daardoor minder duidelijk dan je suggereert. Bedankt voor de tip, ik heb er ook een. Voordat je iets over namen beweert, bekijk eerst de Meertens-site.

 5. Dat die naam niet erg gewild was, tot 1950 of zeg 1955 of 1960, dat kan ik me wel voorstellen. Die drie Dolfen zijn overigens van vóór 1960. Twee van de drie waren overigens lid van de CPN, de derde was meer naar mijn smaak: geen lid van welke partij dan ook.
  Geen dezer Dolfen heeft enig nadeel ondervonden van de hun toegemeten naaam.

 6. Het valt wel mee (of tegen) met die verminderde populariteit van Adolf na 1945. De naam komt redelijk vaak weer voor (maar op een iets lager niveau dan voor de oorlog) tot 1965 en verdwijnt dan vrijwel. Dolf komt juist op direct na 1945 en bereikt een piek in de jaren 80.

 7. Je hebt ongetwijfeld de cijfers van het Meertens Instituut gevolgd. Die heb ik tenminste gevolgd.
  Ik ben geïnteresseerd in de naam Geert. Hoeveel ouders zouden hun zoontje Geert hebben genoemd. Na vanavond denk ik: veel minder.

 8. Veel erger nog: hoe noem je je dochtertje? Godsammedosiena! Geertruida? Dat doe je ook niet, want dan weet je dat ze aan de straatterreur tenonder zal gaan. Doe een voorstel, PVV!

 9. De linkse klootzakken in onze huidige tijd zouden bijna niet misstaan in de tekenfilm van Animal Farm uit 1954 dat was gebaseerd op het filosofische verhaal van George Orwell dat juist op de USSR was gebaseerd. Ik zal dit verhaal hieronder vertonen met een aantal vergelijkingen naar links toe:

  ANIMAL FARM

  Manor Farm is een erg zwaar vervallen boerderij, die in handen is van boer Jones (tsaar Nicolaas II), een wrede en brute dronkenlap. De dieren worden er ontzettend slecht verzorgd. Op een avond spoort het oude varken, Old Major (Karl Marx of Vladimir Lenin) die op sterven ligt, de dieren aan om een opstand tegen Jones te beginnen, zodat de boerderij en de opbrengsten ervan van de dieren worden en zij een rechtschapen maatschappij zullen creëren waar alle dieren gelijk zijn.
  Kort na deze mededeling overlijdt Old Major aan een hartstilstand, maar zijn boodschap leeft val vrij snel bij alle dieren voort.

  De volgende dag ligt Jones zijn roes uit te slapen en hij vergeet hierdoor om de dieren te voeren. De dieren, onder leiding van de twee intelligente varkens, Snowball en Napoleon, bestormen allemaal de voedselopslagplaats en beginnen het graan op te eten. Jones komt op het lawaai af en hij wil de dieren uiteindelijk dus afstraffen.
  De dieren komen echter met zijn allen in opstand en ze verdrijven Jones van de boerderij. Manor Farm wordt daarop Animal Farm genoemd. Jones gaat naar de plaatselijke kroeg, The Red Lion, en hij trommelt daar een aantal boeren (westerse geallieerden) op om tegen de dieren te vechten.
  De boeren gaan naar Animal Farm en ze vallen de dieren aan. De dieren zijn er echter op alles voorbereid en ze weten de strijd te winnen, mede door de heldhaftige daden van Snowball, het varken.

  Nu de boerderij echt van hen is stellen de dieren, onder leiding van Snowball (Leon Trotski), een nieuw regime op. Hier horen zeven geboden bij, waaraan ieder dier zich moet gaan houden.

  De 7 geboden worden op de muur van een schuur opgeschreven en luiden :

  1= Iedereen met 2 poten is een vijand

  2= Iedereen met 4 poten of vleugels is een vriend

  3= Geen dier mag kleren dragen

  4= Geen dier zal in een bed slapen

  5= Geen dier zal alcohol drinken

  6= Geen dier zal een ander dier doden

  7= Alle dieren zijn gelijk

  Het andere varken, Napoleon, een laffe bruut, is echter nogal jaloers op de leidinggevende functie van en alle lof over Snowball. Als hij hierna ziet dat een moederhond in de strijd is omgekomen, neemt hij al haar puppy’s mee naar een schuur en Napoleon voedt ze daar persoonlijk op tot zijn nieuwe lijfwacht en geheime politie

  Op Animal Farm gaat het aanvankelijk goed. De oogst is rijkelijk, waardoor de dieren nu tijd hebben voor andere bezigheden. De dieren krijgen onderwijs van de varkens om hen zo intelligenter te maken en er worden maatregelen getroffen om de boodschap van de revolutie te verspreiden wat echter maar gedeeltelijk lukt.
  Snowball maakt technische plannen om het verblijf op Animal Farm comfortabeler te maken met allerlei luxe, zoals in een kapitalistische maatschappij. Napoleon vindt deze plannen alleen onzin (hij wil meer in de voetsporen van Jones treden waarbij hij later steun krijgt van alle varkens) en laat dit duidelijk merken.
  Als Snowball Napoleon in een debat aftroeft, knapt er iets in Napoleon. Hij roept meteen de puppy’s, die inmiddels uitgegroeid zijn tot forse honden (de NKVD), en hij stuurt ze af op Snowball. De arme Snowball vlucht, maar hij is te langzaam en hij wordt in de struiken vermoord door de honden.

  Na Snowballs dood claimt Napoleon dat Snowballs plannen eigenlijk de zijne waren en dat Snowball met de eer wilde strijken. De windmolen, oorspronkelijk een plan van Snowball, wordt onder leiding van Napoleon, en zijn trawant Squealer (Vjatsjeslav Molotov) met grote haast gebouwd. De dieren, en vooral werkpaard Bokser (een loyale communistische arbeider), zetten zich hier erg voor in.
  Er komt inderdaad meer luxe, maar deze wordt allemaal geleidelijk aan door de varkens tot zich genomen die allemaal voor Napoleon hebben gekozen. De varkens betrekken tevens het vroegere huis van Jones.
  Om dit mogelijk te maken worden de geboden van Animal Farm, in het grootste geniep aangepast (in het voordeel van de varkens). Van alles wat fout gaat krijgt Snowball van Napoleon de schuld want de dieren weten helaas niet dat Snowball al dood is.

  Behalve de varkens en de honden, moeten alle dieren offers brengen voor Animal Farm. Er wordt hen geen andere keus gelaten. Dieren die in opstand komen tegen de dictatuur van Napoleon (kippen, ganzen en schapen) worden echter de handlangers van Snowball genoemd en ze worden, na schijnprocessen, door Napoleons honden vermoord.
  De varkens gaan eveneens later handel drijven met een rijke industrieel, Mr. Frederick (Adolf Hitler) uit het dorp waarbij de goederen die de dieren produceren weer worden omgezet voor goederen waar de varkens van profiteren.
  Als de dorpelingen (de nazi’s) de opbrengsten van deze industrieel zien, worden ze jaloers op de dieren en besluiten ze Animal Farm, wat ze opnieuw als een grote bedreiging voor henzelf en hun maatschappij zien, nogmaals aan te vallen.
  Jones is inmiddels aan lagerwal geraakt en besluit (hij wordt alleen door de dorpelingen buiten de aanval op Animal Farm gehouden omdat ze vinden dat dit zijn zaak niet meer is) nu wraak te nemen door de windmolen op te blazen.
  De dieren (een enkele keer nog met broederlijke samenwerking van de varkens en de honden) weten de mensen wederom te verslaan, maar de windmolen ontploft alleen te snel door Jones’ dynamietlading. Jones verlaat het gebouw te laat en hij wordt hiermee opgeblazen.
  Napoleon, die veilig in zijn hoofdkwartier bleef, gaat echter huichelachtig met de eer van de overwinning strijken en beloont zichzelf vorstelijk met een medaille!

  De windmolen moet hierna worden herbouwd. Bokser zet zich hier opnieuw voor in en hij maakt zelfs overuren. Als Bokser op een dag weer overuren maakt, wordt hij helaas op de bouwwerf geraakt door een molensteen. Bokser overleeft het ongeluk, maar zijn been is gebroken en hij kan niet meer werken.
  In plaats van Bokser zijn welverdiende pensioen te geven, laat Napoleon hem ophalen door een paardenslagerij, iets waar Major al eerder voor had gewaarschuwd als dieren te oud en niet meer productief zijn.
  Van zijn overblijfselen zal lijm gekookt worden. Napoleon wordt hiervoor rijkelijk betaald. Enkele dieren, waaronder Boksers beste vriend, Benjamin de ezel, hebben echter gezien dat Bokser in een wagen van de paardenslager is opgehaald. Napoleon geeft Squealer opdracht om dit goed te praten als nagedachtenis aan Bokser.
  Benjamin begint echter wantrouwig te worden maar hij grijpt aanvankelijk nog niet in. Hierna gaan de varkens zelfs een “heildronk” houden over Bokser die ze zo schandelijk hebben verraden in ruil voor sterke drank.

  De jaren beginnen te verstrijken. De dieren leven nog steeds onder het juk van Napoleon. De boerderij is nu eerder een soort legerkamp geworden en heeft zichzelf helemaal uitgebreid tot aan de maatschappij van de mensen toe. De dieren worden nergens meer bij betrokken, op de varkens na dan.
  Varkens van andere boerderijen worden door Napoleon feestelijk uitgenodigd op allerlei conferenties. Bijna alle geboden zijn al verdwenen door de hebzuchtige varkens (ze dragen kleren en lopen op twee poten) die onder Napoleon grote plannen maken om de dieren nog zwaarder te gaan onderdrukken en uit te hongeren. Dan blijkt dat het laatste, en belangrijkste gebod ook veranderd is.

  Eerst stond er: All animals are equal (Alle dieren zijn gelijk)

  Dit is veranderd in: All animals are equal, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS (Alle dieren zijn gelijk, MAAR SOMMIGE DIEREN ZIJN MEER GELIJK DAN ANDEREN)

  Voor de andere dieren, die daar puur toevallig achterkomen, is nu de maat vol. Onder leiding van Benjamin, die in een filosofische visioen de hoofden van de varkens in die van boer Jones heeft zien veranderen, bestormen de dieren uit de hele omgeving Napoleons huis.
  Als Napoleon hen bemerkt, roept hij zijn honden te hulp. De grote luxe heeft er echter toe geleid dat de honden op hun beurt dronken zijn geworden in de wijnkelder en zij hierdoor niet meer kunnen vechten.
  Napoleon is nu volkomen weerloos en hij wordt, samen met de andere varkens, door de andere dieren vermoord die hij zo schandalig had verraden waarna Animal Farm totaal wordt verwoest. De cirkel is weer opnieuw rond.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *