Doorhalen

Ik dacht dat het een Amerikaans verschijnsel was, en dan nog een dat pas recentelijk is ontdekt: kiezers die moeite hebben met stembiljetten. De komende weken gaan we er weer meer van horen, prachtig: hoe spel je Murkowski? Maar de Nederlandse stemmenteller J. vertelde me
vandaag dat ook Nederlanders er wat van kunnen. Die zetten vaak een vette streep door de kandidaten waar ze niets van moeten hebben. Dat mag niet, zulke stemmen zijn ongeldig. Hoewel dit gedrag bij de laatste verkiezingen bij kiezers van diverse signatuur voorkwam (het waren geen alleen-maar-tegenstemmers, ze hadden bijna altijd óók een vakje vet rood gekleurd, dus je kreeg een indruk van hun voorkeuren), was Geert Wilders uiteindelijk de grootste gedupeerde.

Je vraagt je af wat de boze stemmers ertoe bewoog namen door te halen. Meer zekerheid dat de kaartdragende leden van de linkse kerk die ongetwijfeld ook in de stembureaus zitting hadden niet alsnog het vakje voor Marianne Thieme gingen inkleuren – zoals je vroeger, toen je nog giro-overschrijvingskaarten invulde, een streep zette door de vakjes voor de honderd- en duizendtallen? Of gewoon, de wens het tegen IEMAND te zeggen, omdat het kon? Want ze zeiden duidelijk wel iets, zegt J., dus als dat het was, zijn ze in hun opzet geslaagd.

6 Reacties

  1. Heel veel mensen die duidelijk de intentie hadden op Geert te stemmen, hebben door een vormfout hun stem niet uitgebracht. Eigenlijk zou hij daar bij de volgende verkiezingen zijn supporters op moeten aanspreken. In Amerika doen ze dat ook, kandidaten zeggen niet alleen dat de mensen op hen moeten stemmen, maar ook hoe dat moet. Ik denk alleen dat zoiets niet bij Geert past, je eigen mensen opvoeden.

  2. “Heel veel meer.” Dit is natuurlijk wel heel erg ‘anecdotal evidence’. Ik heb J. ook allemaal belangrijke vragen niet gesteld, zoals hoeveel stemmen er op zo’n gemiddeld stembureau eigenlijk ongeldig zijn (dát zullen ze toch wel precies weten, al worden die ongeldige stemmen dan verder niet geanalyseerd). Ik weet niet eens hoeveel stembureaus er zijn. Maar als je dan weer naar de ervaringen kijkt in Amerikaanse staten met vergelijkbare aantallen stemgerechtigden en waar in recounts wél elk dubieus stembiljet werd geanalyseerd, zal het toch zeker om duizenden gaan. Niet genoeg voor een zetel, maar toch ook weer niet verwaarloosbaar.

  3. Het is toch ook bij de wilde spinnen af dat wij hier gewoon weer met een potlood stemmen. Het kan toch geen rocket science zijn om zo’n ding te beveiligen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *