Communiqué voor de Diplomatieke Dienst

Communiqué voor de Diplomatieke Dienst, persoonlijk in handen van de ambassadeur.

Van ambtswege ontvangt u de Q&A aangaande de kwestie Lucassen. De teksten tussen haakjes zijn aanwijzingen voor strategie en toonzetting.

Ten overvloede vermeld ik dat dit communiqué vertrouwelijk is en niet bestemd voor publicatie en/of vermenigvuldiging in welke vorm dan ook. Indien de inhoud van dit communiqué geheel of gedeeltelijk uitlekt, zoals helaas bij eerdere communiqués rond het thema PVV gebeurde, wordt terstond opdracht gegeven aan de AIVD, om een onderzoek in te stellen.

Q: Worden Nederlandse leden van de tweede kamer gescreend alvorens zij zich kandidaat stellen?

A: Dat is ongebruikelijk, hetgeen ook wel begrijpelijk is in ogenschouw nemend dat Nederland zo klein is dat in feite iedereen elkaar kent kent. Zo komen Nederlanders elkaar ten minste twee keer per jaar tegen op de verjaardag van Henk en Ingrid. Dat is het ‘founding couple’ van Nederland.

Q: Hoe kan het dat in Nederland een veroordeelde ontuchtpleger in de Tweede Kamer kan blijven?

A: Een ontuchtpleger in de Tweede Kamer is ongevaarlijker dan bijvoorbeeld in het leger, het onderwijs of de zorg. Dat is gewoon een feit. (NIET DIEPER INGAAN OP DE MATERIE, AFLEIDINGSMANOEUVRES TOEPASSEN -→ GLAS WATER OMGOOIEN/HOESTBUI FAKEN)

Q: Welke gevolgen heeft het aanblijven van de heer Lucassen voor het Nederlandse kabinet?

A: Geen. Om dit nog eens duidelijk te onderstrepen is vice premier Maxime Verhagen maandagavond jongstleden gewoon naar de uitreiking van de prijs voor de best geklede man van Nederland gegaan. Met rechte rug en brede schouders.

Q: Het lijkt nu of de PVV het kabinet gijzelt, terwijl de partij tegelijkertijd zelf gegijzeld wordt door de heer Lucassen.

A: (METEEN OP AANVALLENDE TOON) Uw preoccupatie met het thema ‘gijzelingen’ is uiterst onaangenaam. De coalitiepartners VVD en CDA hebben vrijwillig ervoor gekozen zich te verbinden aan de PVV. Ook heeft de partijleider van de PVV in alle vrijheid besloten de heer Lucassen in de fractie te houden.

Indien zich andere vragen dan bovenstaande voordoen gelieve per omgaande contact op te nemen met de directeur Communicatie BuZa. Onder geen beding is het toegestaan zelf antwoorden te bedenken.

Hoogachtend,

De Secretaris Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *