We kennen hem niet: August Gillé (1892-1989)

U moet op deze website eens klikken op ‘Galerij’ en dat eens bekijken. Alle twaalf pagina’s. Zo heb ik August Gillé ook leren kennen: de maker van de website, Dominik Lybaert, had hem op Facebook gezet. Ik keek en ben meteen gaan houden van Gillé. Ik steun ook Dominik’s streven om tot een Museum August Gillé te komen.
Hoe is het mogelijk dat we deze man nog niet kennen? Dat hij nog niet vertegenwoordigd is in internationale museumcollecties. Gillé is toch minstens de gelijke van bijvoorbeeld Charly Toorop, met wie hij gemeen heeft dat de mensen op zijn portretten nooit lachen. Ze kijken bedachtzaam, bijna achterdochtig. Of ze kijken wat verlegen om zich heen of naar de grond.
Dat we hem nog niet kennen, komt door zijn a-commercialiteit, zijn neiging om nooit een schilderij te verkopen. Zijn neiging om zich te isoleren. Zijn neiging om op zijn 70ste jaar zijn atelier te gebruiken als (gratis) expositieruimte voor arme, jonge kunstenaars, niet als expositieruimte voor eigen werk. Gillé had in de jaren dertig een zeer bekend kunstenaar kunnen worden, als hij bijvoorbeeld een agent in de armen had gesloten, een man die wél commercieel dacht. Maar dat paste Gillé niet.
Hij wou slechts schilderen, beeldhouwen, tekenen, schrijven en dat is wat hij deed van 1919 tot 1989: er zijn 10.000 kunstwerken van August Gillé bijeen, klaar om geëxposeerd te worden. In 2007 is er wel een expositie geweest te Bonheiden (20 km van Brussel), zijn woonplaats vanaf 1962, maar meer is er niet gebeurd. Ja, in 2009 is er nog een zelfportret in brons gegoten, maar dat is alles.
Als ik in de gemeenteraad van Bonheiden zou zitten, zou ik denken: dat Museum moet er snel komen, want wij hebben minstens één miljoen euro’s aan kunstwerken in handen. Wij zetten er een verstandige (= commercieel denkende) man of vrouw bij, die die collectie voor ons gaat uitbaten. Bijvoorbeeld: 10 of 20% van die 10.000 kunstwerken aanbieden aan de grote Belgische musea. Vragen aan het Stedelijk Museum te Mechelen en aan musea te Brussel of er niet een expositie van het werk van August Gillé kan plaatsvinden. Gillé? zullen ze vragen. En dan geef je ze eenvoudig de website van Dominik Lybaert.
(Het schilderij hierboven is een zelfportret van August Gillé.)

1 reactie

  1. Zet u ook iets in het gastenboek van die website. Dat vraagt u Dominik Lybaert. Dat gastenboek staat onder ‘Contact’, meen ik.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *