Kerkverlating

‘Ik hoop dan ook van harte dat u uw besluit tot kerkverlating weloverwogen en met in acht neming van alle consequenties heeft genomen.’. Dat is de sleutelzin uit een brief die ik ontving van vicaris-generaal Th.C.M. Hoogenboom van het aartsbisdom Utrecht, naar aanleiding van mijn kerkuitschrijving. Een kille brief, met een paternalistische en dreigende ondertoon. Een brief die geheel in lijn is met het beeld dat de RK-kerk al decennia naar buiten brengt.

De toon van de brief bevestigt mijn overtuiging dat de kerk mij niet binnenboord wil houden. Recente uitspraken van oud-bisschop Bär onderschrijven dit idee. Bär schetst het beeld van een Rooms Katholieke kerk die alleen nog ruimte biedt aan ‘ware gelovigen’. Hij ziet deze ontwikkeling als een stap in de richting van een sektarische kerk. Ik denk dat de conservatieve top van de RK-kerk al veel verder is dan ‘een stap in de richting’. De geseculariseerde westeuropese samenleving van geëmancipeerde mensen, is voor de RK-kerk een verloren terrein.

Eeuwenoude verdedigingsreflexen treden nu in werking: de deuren worden gesloten voor andersdenkenden. Een tijdje geleden zag ik in het journaal zelfs weer de eerste brandstapel gebouwd worden. De tweede man van het Vaticaan, kardinaal Bertone, plaatste persoonlijk ‘de homo’ erop. De homo als schuldige in het pedofilieschandaal. Weldra zal de inquisitie ongetwijfeld van zich doen spreken en als ketter vrees ik voor mijn lot.

Zal vicaris-generaal Hoogenboom dat bedoelen als hij in zijn brief aan mij de consequenties van mijn keuze aanstipt? Het blijft gissen, want hij geeft geen verdere uitleg. Maar gezien de koers die de RK-kerk vaart, lijkt het mij een angstaanjagend logische conclusie.

6 Reacties

 1. Zelfs binnen eigen katholieke kring sluit men de (westerse) gelederen. Hoorde afgelopen week dat de paus zo’n 30 nieuwe kardinaal heeft gecreëerd (zo schijnt dat te heten), waarvan het grootste deel uit Europa, en daarbinnen dan weer het grootste deel uit Italië. Hoezo sektarisch!?

  1. Klopt en dan nog word je niet 100% uitgeschreven want meer dan een aantekening in het doopregister zit er niet in. Eens gedoopt, altijd gedoopt! Geweldige klantenbinding.

 2. Je zou je moeten kunnen laten ‘ont-dopen’.
  Een soort afkicken, net als van andere dope.
  Kunnen we dat niet instellen?
  Een ontdoop ritueel?
  Waarbij je je bijvoorbeeld afschurkt met een ruwe handdoek?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *