Paap en de zomerfeesten (2)

Jaap krijgt bij het voorbereiden van de zomerfeesten hulp van Gorp, die hem vertelt dat de meidjes uit het dorp hem mijden vanwege zijn door de schepper geschonken forse voorziening. Uiteraard biedt de oude paap zijn raad aan, en nodigt Gorp uit die avond eens te komen praten, welk aanbod de jongen in gretige dankbaarheid aanvaardt.

Continue reading →

Paap en de zomerfeesten (1)

Eens in het jaar worden in het dorp waar Jaap woont de zomerfeesten gehouden. Een spektakel van jewelste, waar de mensen het hele jaar voor sparen. Jaap is gevraagd hand- en spandiensten te verlenen bij het organiseren en begeleiden van de festiviteiten. Vereerd als hij is, doet onze paap zijn best een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen. Enige zaadovertolligheid staat hem daarbij weliswaar in de weg, doch op geheel onverwachte wijze dient zich daarvoor een bevredigende oplossing aan.

Continue reading →