Paap en de weduwe Ploppens (3)

Paap is op listige wijze gevangen in het web van weduwe Gurpke Ploppens’ sensuele honger, en merkt alras de kwalijke gevolgen. De sociale chantage, vaardig uitgeoefend door Ploppens, weerhoudt hem ervan haar af te wijzen en hij verkeert nu in een positie die vele malen pijnlijker mag worden geacht dan een door ongeoefende atleten per abuis uitgevoerde spagaat. Er moet snel een oplossing komen…

Continue reading →

Paap en de weduwe Ploppens (2)

Wat vooraf ging: Op weg naar de klanten van zijn broekschraapwerk loopt De Paap langs het huis van weduwe Ploppens en hoort daar een jammerlijk geweeklaag. Zijns ondanks besluit Jaap binnen een kijkje te nemen om te vernemen of hij de weduwe wellicht van dienst kan zijn. Eenmaal binnen in weeuwkes huis krijgt hij de […]

Continue reading →

Paap en de weduwe Ploppens (1)

Hoeveel schande kan een man verdragen alvorens hij breekt, voorbij de mogelijkheid tot het doen van boete, in bitterlijke smart? Waar bevindt zich het laagste peil van verdraaglijkheid? Het zijn vragen die uw schrijver op dit moment niet alleen bezighouden doch tevens node kwellen. En de enige mogelijkheid om verlost te geraken van de diepe […]

Continue reading →