Paap en de zomerfeesten (1)

Eens in het jaar worden in het dorp waar Jaap woont de zomerfeesten gehouden. Een spektakel van jewelste, waar de mensen het hele jaar voor sparen. Jaap is gevraagd hand- en spandiensten te verlenen bij het organiseren en begeleiden van de festiviteiten. Vereerd als hij is, doet onze paap zijn best een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen. Enige zaadovertolligheid staat hem daarbij weliswaar in de weg, doch op geheel onverwachte wijze dient zich daarvoor een bevredigende oplossing aan.

Continue reading →