De kiekenvreetster, aflevering 5: Kennismaking met ‘de Doornplas’

Nu kwam er een oud koppel – dus in wezen broer en zus –, getaand als het bruin der aarde die ze vroeger en waarschijnlijk nu nog steeds bewerkten, achterdochtig uit de deuropening en versperden de toegang. Maar toen ze de schilder bemerkten, die de groep als zijn vrienden voorstelde en liet doorschemeren dat er ‘groot vertier inzat’, verdween het wantrouwen op hun gezicht en maakte plaats voor een vriendelijke grijns waar hebberigheid duidelijk de overhand nam.

Continue reading →

De kiekenvreetster, aflevering 2: Bij Raoul van den Heede, kunstschilder

Eddy Tange (1927-2009) was de waard van het bruinste café van Gent, ’t Keetje. Het café dat in de jaren ’60, ’70 en ’80 een thuishaven was voor provo’s, linkse studenten, journalisten. Eddy Tange was ook een kunstliefhebber, getuige zijn Verzameling Eddy Tange, met daarin diverse werken van zijn vriend Raoul Vanden Heede (1924-1999). In […]

Continue reading →

Callewaert, een vergeten schilder

Charles-René Callewaert werd op 2 september 1893 in Gent geboren als zoon van een directeur van een houtzagerij. Hij behoorde tot de meer gegoede burgerij van Gent. Zijn vader, Camille, was een alcoholist, waardoor de zorg voor het grote huisgezin (Charles-René had vier broers en vijf zussen!) volledig in handen kwam van zijn moeder, Marie-Rosalie […]

Continue reading →