Jan

Met inachtneming van verder waarderingen heeft Jan geruchtmakende vertoningen gespiritualiseerd met overeenkomende gewaarwording. Ja zelfs zonder enig vermoeden en ondoorwrochtende vertoningen, waarbij navelstaren niet overeenkomt. Overigens heeft Jan niets gecultiveerd met andersdenkenden omdat zijn gemoedshouding volkomen telkens ondoorzichtig blijkt te zijn. Wat dat betreft heeft Jan het niet erg getroffen. Daar waar anderen levend toekijken […]

Continue reading →