Partij van Vrijheid

Het is mooi geweest. Ik heb lang genoeg minzaam om mij heen gekeken, lang genoeg gehoopt dat mijn ernstige frons de booschap van “Is dit nou echt nodig” over zou brengen, maar het werkt niet. Genoeg is genoeg. C’est ca: dit land heeft genoeg gehad.

Één blik op de reacties onder de Pietitie (iniatief om de zwarte piet te behouden, -red.) laat zien dat er een groot probleem is in dit land, een probleem wat politieke correctheid lang heeft proberen te verdoezelen: mensen die in Sinterklaas geloven.
Het zijn barbaren die met hun gewelddadigheid en haat (“Mensen die tegen zwarte piet zijn moeten maar oprotten”) alles proberen te verwoesten waar ons land voor staat: onze normen en waarden, onze eeuwenlange tradities van mensen in hun waarde laten, en tolerantie.

Moeten wij dat allemaal maar opgeven door een stel geesteszieke gekken? Naar de zittende politiek hoeven wij niet te kijken voor oplossingen: als huichelaars, als heulers van het fascisme durven zij zich niet eens uit te spreken tegen deze schande. “Zwarte piet is geloof ik gewoon zwart,” zegt Rutte. Het intresseert hem blijkbaar niet dat hij een achterlijk geloof, wat zwarte mensen ridiculiseert, goed aan het praten is.

Daarom heb ik twee weken terug de Partij van Vrijheid, “PvV” opgericht, om te vechten tegen deze verloedering in onze samenleving. Wij zijn een trots land, met een lange traditie van tolerantie, en dit zullen wij niet opgeven door te buigen naar intolerante halve wilden.
Let wel: ik ben geen racist. Ik zeg niet dat iedereen die in Sinterklaas en Zwarte Pieten gelooft een barbaar is. Ik vraag ze alleen, in alle redelijkheid, die dingen in hun geloof af te schaffen waar tegen een beschaafd mens aanstoot neemt: de zwartheid van Piet, het patriarchisme (Waarom is Sinterklaas niet een vrouw? Waarom moeten vrouwelijke Pieten zich hullen in geslachtsverbergende kledij?) de kapitalisme verheerlijking (in deze tijd van smeltende poolkappen vind je het echt een goed idee om miljoenen schoenen vol te stoppen met prullaria?) en de religieuze verbanden met het Christendom, wat bekend staat als onderdrukker van het Vrije Denken en als binnendrukker van de piemel in de kinderkont.

Het enige wat wij vragen is dat iemand die in Sinterklaas gelooft deze dingen afzweert. Sinterklaasgelovers die dat niet doen, die moeten als verdacht parvenu worden behandeld. Waarom zou je tegen racisme zijn, of tegen patriarchie? Waarom je daar niet tegen uitspreken? Is dat zoveel gevraagd? Elk weldenkend mens zou blij moeten zijn met een verbod op ouderwetse, kwetsende rituelen. Mensen die daar niet blij mee zijn? Hee grappig, toevallig, weet je wie dat ook niet zijn: TERRORISTEN.

Sinds ik mijn partij op heb gericht, heb ik vele doodsbedreigingen en laster tegen mij gericht gekregen. Ik zou mensen wegzetten als minderwaardig, bewust mensen in hokjes willen plaatsen, ik zou zelfs doen denken aan een NSB-er! Dit soort belachelijke onzin hebben mij alleen maar meer gesterkt in mijn overtuiging dat mensen die in Sinterklaas geloven compleet achterlijk zijn, en een gevaar voor onze samenleving. Ons land is een prachtig land, meneer. Als dat je niet bevalt, waarom blijf je dan hier? De grenzen zijn open. Ga dan maar naar een ander land, als het daar zoveel beter is. Maar ja. Dat doen ze natuurlijk niet. De mensen die bedreigen en groffe opmerkingen maken zijn bijna allemaal mensen aan de onderkant van de samenleving. Debielen. Uitkeringstrekkers. Parasieten. Toeval dat mensen die in Zwarte Piet geloven zo zijn? Laten we het daar dan maar op houden. Toevallig.

Ik roep iedereen op die waarde hecht aan politieke correctheid en linkse idealen (die, laten we niet lullig zijn, dit land groot hebben gemaakt) op mijn partij te stemmen, zodat ik heel veel kamervragen kan stellen over dit belangrijke punt. Want dit land verdient beter, beste mensen. Veel beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *