Jaar oud


Na jarenlang op een normale manier jarig te zijn geweest was het ineens voorbij. Tot zijn vijftiende was hij chronologisch jarig geweest. Een jaar nadat hij één jaar was geworden werd hij twee jaar, het jaar daarop drie jaar en daarna vier jaar. Dit ging zo door tot hij vijftien jaar werd. Op de dag dat hij zestien jaar had moeten worden, werd hij ineens tweeëntachtig jaar oud. Zijn kleren pasten niet meer bij zijn leeftijd en zijn lichaam. Zijn klasgenoten keken vreemd op toen hij het klaslokaal binnen schuifelde. Met veel moeite had hij de conciërge overgehaald hem toegang te geven tot de school. Met zijn slechte ogen moest hij vooraan in de klas zitten. Hij kon lastig volgen wat de leraar vertelde.
Toen hij weer jarig was, werd hij drieënveertig jaar. Meisjes van zijn eigen leeftijd zagen hem niet staan. Gelukkig kon hij kleren van zijn vader lenen. Zijn ouders vonden het vervelend, een zoon die ieder jaar een andere leeftijd had. Ze waren net gewend hem met ‘u’ aan te spreken en nu was ‘je’ weer meer gepast.
Nadat hij drieënveertig jaar oud was geworden, werd hij achtereenvolgens negentien, eenennegentig, tweeëntwintig, nog een keer eenennegentig, drie, elf, achtendertig, vierenvijftig en zestig jaar oud. Kleren kopen bleef een ramp. Hij probeerde er wel op te anticiperen, door tijdloze kleding te kopen, maar dat was eigenlijk niet te doen.
Toen hij een keer, een jaar lang, acht jaar oud was, stierven zijn ouders, een paar dagen na elkaar. Daarna voelde hij de grote eenzaamheid van oude mensen en at hij een pak soepstengels in één keer leeg.


Joubert Pignon (1978) is schrijver van zo kort mogelijke stukjes. Hij is een aap, hij heeft zinnen uit zijn hoofd geleerd. Op 4 oktober (Werelddierendag), in het onheilsjaar 2012, verscheen zijn eerste boek: ‘Er gebeurde o.a. niets’. Het boek is gewoon te koop. Momenteel werkt Pignon aan zijn tweede en zijn vierde boek. Joubert Pignon is een niet-ontplofte bom.

Joubert Pignon

2 Reacties

    1. Ja leuk verhaal, ook al valt, vind ik, de slotzin, over die soepstengels, uit de toon. Net alsof het een tikje uit het lood hangt nu.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *