ING wil extra heffing voor huiseigenaar

VAN DE REDACTIEING-directeur Hans Hagenaars heeft de overheid opgeroepen een extra belasting te heffen op huiseigenaren van 200 euro, zodat met dit geld starters gestimuleerd kunnen worden een huis te kopen. Wij gaan praten met de architecten van dit plan, de heren Kippfest en Marhime.

Kippfest schud mijn hand en verontschuldigt zich voor de slechte bereikbaarheid van hun ING-filiaal.
“Het is natuurlijk hartstikke mooi, zo’n zwarte toren bovenop een actieve vulkaan, maar de wegen hebben verdraaid veel onderhoud nodig.”
Ah, daar komt Marhime aanvliegen op zijn lease-draak.
“Sorry dat ik laat ben,” zegt hij op aimable toon terwijl goblins zijn harnas afnemen.
“Gaat u zitten!” wijst Kippfest naar een kruk voor twee zwart marmeren tronen, één met horens, één met een gigantische schedel erbovenop. Kippfest en Marhime nemen plaats op de tronen.

Wat is precies het idee achter uw plan?

Marhime neemt een apenschedel, knijpt die krakend met blote handen fijn en drinkt het uit de oogkassen ontsnappende bloed en hersenvocht. Even de keel bevochtigen. Hij legt uit:
“Huizenbezitters moeten betalen voor starters, zodat die makkelijker een huis kunnen kopen. Want huizen kopen, dat hoort bij het leven. Zo niet goedschiks, dan wel kwaadschiks. Niet linksom, niet rechtsom, maar recht die zo gaat als een piraat. Fantastisch idee, waar iedereen bij wint, en niemand wat kost. Ik hoorde dat Batman het ook rechtvaardig vond. Huidige huizenbezitters hebben immers hun huis al die jaren gratis mogen gebruiken, belastingvrij en dat alles, zonder het eerst te kopen. Of zo. Economie en dat alles, weet je niet?”
Kippfest lacht vriendelijk, en knikt beamend toe: “Ja, de economie!”. Beiden knikken nog wat extra na. Haaa…
Kippfest: “Ik vond het een wonderlijk idee! Ik heb het persoonlijk altijd erg racistisch gevonden dat dingen goedkoper zijn voor mensen met meer geld. Ok, misschien niet absoluut, maar des te harder relatief, en daar schuilt het gevaar. Marhime heeft maandenlang zijn hersens hierop gepijnigd en de harten uit puppies gesneden tot hij ineens hier op kwam.”
Een goblin komt binnen, het hoofd nederig naar beneden en bied Kippfest een baby aan, die hij even snel aanneemt, zich glimlachend verontschuldigend naar mij.
“Even hoor,” zegt hij, een handtekening met mes in de buik krassend waarna de goblin het van het balkon temidden een krijsende meute stort. “Het is altijd druk in een bank,” verzucht Marhime, “Altijd maar bezig!”
“Hart voor de zaak, veel voor weinig!” lacht Kippfest.
“We werken hard voor jullie centen,” knipoogt Marhime met een dikke glimlach.

Kippfest: “Marhime kwam dus met het idee van de extra heffing voor de huiseigenaar. Briljante oplossing. Kijk, een normale communist zou zeggen: “Geef geld van de rijken aan de armen”, maar daar wint natuurlijk niet iedereen bij. De ING zegt: “Geef geld van de rijken aan de banken zodat die daarmee de armen in schulden kunnen storten” kijk, dan wint iedereen, want ook de banken. Heel slim. Geld moet rollen. Naar ons, meneer Marhime,” knikt Kippfest.
“Want de economie,” knikt Marhime terug, een klein steekvlammetje uithoestend. “Sorry.”

Wat is er mis met huizenprijzen laten dalen naar een realistischer niveau? Wordt daar niet op een natuurlijker manier genivelleerd van “rijk” naar “arm”?

Kippfest knippert met zijn ogen. Marhime knijpt de apenschedel nog ietsje harder fijn met een licht crunchy geluid.
“Huhm,” kucht Kippfest.
“Dan zouden banken minder geld krijgen,” stelt Marhime op een vragende toon om te kijken of hij het wel echt goed heeft begrepen.
“Ik snap niet goed waar u naar toe wilt,” begint Kippfest voorzichtig, “Ik bedoel, ok, hopelijk blijven de huidige huizenbezitters dan zitten met restschulden…”
Hij klopt het maar snel even af met zijn knokige vingers.
Marhime heft zijn blik naar beneden en kust het omgekeerde kruis wat om zijn nek hangt.
“… Maar de nieuwe generatie zou dan lagere hypotheken hebben. Dan zouden de banken structureel in de problemen komen.”
“Dan hebben wij minder geld om uit te lenen,” legt Marhime uit, “Wat verschrikkelijk zou zijn voor de economie.”
“De economie,” herhaalt Kippfest, een pentagram slaand.
“De economie,” prevelt Marhime vol ontzag.

Maar als de hypotheekrente omlaag zou gaan, zou er dan ook geen ruimte voor starters worden gecreeerd?

Goblins trekken hun roestige kromzwaarden en beginnen op me af te rennen, maar met een aarzelend armgebaar houd Kippfest ze tegen. De goblins wachten. Grommend.
“Wat?”
Zijn arm blijft omhoog.
Marhime zit met op en neer pompende borstkas te snoeven, zijn gekromde klauwen diep in de troon geplant. Bezweringen mompelend over “Bonus” en “Zwarte Toren kost geld” en “Wij zijn degenen die het geld verdienen”
“Hee mag ik dat notitieboekje eens zien?” vraagt Kippfest langzaam. Marhime snoeft harder, zijn borstkas steeds sneller op en neer gaand. Nou ja. Waarom niet.

Ok dus hee ik ben de journalist, ik stuur dit tekstje effe electrionisch op, want Kippfest en Marhime hebben mij de balonnenkamer laten zien, waar je gewoon allemaal balonnen hebt waarmee je door de kamer kan zweven. Ik wil hier echt voor altijd blijven. Voor eeuwig en eeuwig en altijd. Doei!!!!
Oh ja, en goed plan van de ING, ING! Bedankt!!! Doei!!!!

3 Reacties

  1. Correct! Die egoïstische huizenbezitters ook altijd. Snappen ze dan niet dat anderen ook een huis willen? Makkelijk praten als je al een huis hebt. En het huurdersleed dan?
    Zo halen we 21 december nooit! Sint had ze allemaal mee naar Spanje moeten nemen!

  2. Ik vind dat iedereen gewoon al het geld moet krijgen. Zomaar. En dat kunnen we dan financieren door bij iedereen al het geld te belasten.

  3. En wat dacht u van dat internetgeld? Dat kan beter ook onder de banken vallen, want die mensen weten duidelijk wat ze doen.
    Kijk, als mensen geen schulden kunnen maken, dan verdient niemand geen geld meer niet? Dus wees sociaal en investeer in (andermans) toekomst. We lenen tenslotte de aarde van onze kinderen, he!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *