Aerogelisme

Aerogelisme is een op het pantheïsme gebaseerde religieuze overtuiging die er van uitgaat dat, omdat God zich in de natuur openbaart en de natuur heel leeg is, God zich dus vooral op zeer lege plaatsen ophoudt, welke overtuiging zich uit in de aanbidding van de door de ruimtevaart uitgevonden stof Aerogel die immers voor 99,8 procent uit Volstrekt Niets bestaat.

Grondlegger van het Aerogelisme is de in Leusden [Holland] woonachtige Heer Ane die in januari 2007 Het Eerste Aerogelistische Genootschap oprichtte. Reeds een maand later kwam het tot een schisma binnen het prille genootschap omdat sommige leden er van overtuigd waren dat er nóg legere stoffen dan Aerogel moesten bestaan, en dat deze dus in plaats van Aerogel aanbeden dienden te worden. Toen deze stoffen niet werden gevonden weigerden de dwarsliggers hun nederlaag te erkennen en richtten De Post-Aerogelistische Synode op, er van uitgaande dat er weliswaar nog geen legere stof dan Aerogel bestond maar dat deze in de toekomst zeker zou worden uitgevonden, tot welke tijd men zich zou moeten behelpen met theoretische concepten. In de kerken van De Post-Aerogelistische Synode waren de stukjes Aerogel in het glazen kastje boven het altaar daarom vervangen door vellen papier waarop in wiskundige formules de mogelijkheid van een stof die voor 99,9 procent uit lege ruimte bestond uitgewerkt was.

Het Post-Aerogelistische gedachtengoed vond vooral in Finland een vruchtbare voedingsbodem.

4 Reacties

    1. Maar jij hebt mij weer geholpen bij de keuze van een school voor de kinderen die ik niet heb. Zo helpen we elkaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *