Spraakgebrek

Tot voor kort zei mijn vriend nooit veel, hij was meer een luisteraar. Dat kwam goed uit want ik ben meer een prater en voor een prater is het prettig als er iemand luistert. Voor een luisteraar echter valt er niet veel te luisteren als er niets gezegd wordt, dus ik praatte en hij luisterde en zo waren we allebei tevreden.

Tot voor kort dus. Want vorige week woensdag zei mijn vriend ineens zonder aanleiding: ‘Er heeft een innerlijke provincie bestaan en die daagt ons des te nadrukkelijker uit doordat de echte provincie naar de achtergrond verdwijnt ten gunste van de administratieve regio’s en misschien ook van een gegeneraliseerde gelijkwaardigheid van territoria en geldstromen.’

Het gekke was dat aan de gelaatsuitdrukking van mijn vriend duidelijk af te lezen viel dat hij net zo verbaasd was als ik dat deze woorden zomaar uit zijn mond kwamen..

Ik vroeg hem wat er aan de hand was maar in plaats van mijn vraag te beantwoorden zei hij: ‘Een dergelijk proces heb ik bij mijn onvermoeibaren niet opgemerkt en voor dat verschijnsel bestaan nog steeds geen onweerlegbare verklaringen. Kan het mentale bij een individu van zo’n belang zijn? De roes van boven zichzelf uit te stijgen in een mengeling van vreugde en smart zou extra sluizen van energie openzetten en dan zou er een was optreden en niet de verwachte dorheid.’

De ogen van mijn vriend straalden nu regelrechte paniek uit en doordrongen van de ernst van de situatie sleepte ik hem snel mee naar een huisarts die twee straten verderop woonde. Volgens het bordje naast de deur had hij op het moment geen spreekuur, maar ik belde gewoon aan en legde hem uit dat het hier een noodgeval betrof. Even later ging de man ons voor naar de behandelkamer waar hij mijn vriend uitgebreid beklopte en beluisterde. Na enige minuten borg hij zijn stethoscoop op, zijn gezicht stond zorgelijk.

Is het ernstig? vroeg ik.

Hmmm, bromde de dokter ontwijkend en voegde daar aan toe: Uw vriend heeft een Franse filosoof ingeslikt.

– Wat? Een Franse filosoof ingeslikt? Maar dat is toch onmogelijk? Hoe kan dat dan?

U vraagt het, zei de dokter, maar ik kan het u niet zeggen. Sterker, nìemand kan u dat vertellen. Maar u kunt van mij aannemen dat dit verschijnsel jaarlijks wereldwijd gemiddeld 63 keer wordt waargenomen. Ingeslikte Franse filosofen bedienen zich altijd van de plaatselijke voertaal. Hier dus van het Nederlands, maar in Rusland van het Russisch en in bepaalde delen van Israel van Hebreeuws. Er is zelfs een geval bekend van Tobiaans, Een taal die door minder dan 30 mensen gesproken wordt.

Er zijn verschillende behandelmethoden bekend, maar die zijn niet altijd succesvol. Als we de beschikking hadden over duur kanten vrouwenondergoed, een vers stokbrood, wat Franse kaasjes en een bijpassende Bordeaux van minimaal 25 Euro, dan is er een kans, een kleine kans, dat we de filosoof naar buiten kunnen lokken en onschadelijk maken, maar ik kan u niets garanderen.

Ik had genoeg gehoord en spoedde mij naar de binnenstad waar ik snel de benodigde artikelen aanschafte die ik de dokter hijgend overhandigde. U kunt er bij zijn, zei hij, maar dat raad ik u af. Of de uitdrijving succesvol is of niet, het is in beide gevallen geen prettig gezicht.

Ik besloot op de gang te wachten en al na een tiental sekonden begonnen er verontrustende geluiden uit de behandelkamer te komen:

GARGHEL! GHAARG! GARGHEL! GRRR!

Boven de herrie uit hoorde ik de gebiedende en bezwerende stem van de dokter galmen: L’AMOUR! L’AMOUR! L’AMOUR!  Het was niet om aan te horen.. Toen was er een hels licht dat onder de deur doorkierde en ik kreeg de lucht van zwavel in mijn neus. De geluiden stierven langzaam weg en de dokter verscheen in de deuropening en trok zijn asbesten handschoenen uit. Uw vriend heeft geluk gehad, meende hij, het was nog maar een heel jong filosoofje, een broekje, als het een ouder exemplaar was geweest had het er slecht uitgezien. Er is maar een hele kleine kans dat hij terugkeert, maar ik raad uw vriend toch aan Franse restaurants voorlopig te mijden.

3 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *