De laatste keer

Het hoeft natuurlijk niet meer, want er wonen niet zoveel gelovigen meer in Nederland, we zijn allemaal ongelovige heidenen, hoop ik. Maar het katholicisme wint wereldwijd terrein, lees ik. Het maakt de mensen niet uit dat de clerus van die kerk zich vergrijpt aan de kinderscharen, blijkt.

Hoe daar iets aan te doen. We willen geen priesters en diakenen doden of terecht stellen. Maar je wilt er toch tegenin gaan. Hoe doe je dat.

Je begint door te stellen dat de aarde 4,6 miljard (4,6 x 1000 x een  miljoen) jaar bestaat, en dat het universum zeg 13 miljard jaar bestaat. Hoe weet je dat, vragen ze dan. Dan verwijs je ze naar de beelden van de Hubble-telescoop, bijvoorbeeld. Vervolgens zeg je: het leven begint altijd tamelijk simpel. Van een eitje naar een kind, naar een volwassen en tenslotte een oud mens, zoals ik helaas. Zo is het ook gegaan met het leven op aarde. Eerst eencelligen en tenslotte de troep die wij ervan gemaakt hebben.

Maar van die troep was 13 miljard jaar geleden nog geen sprake. Dat was nog het vóór-moleculaire tijdperk. Maar toen bestond al die God van jullie? Waar kwam die dan vandaan??? Zo’n groots persoon, groter dan de mens? En trouwens, hoe schiep hij dan dat hele universum?

Er kunnen nog vragen blijven, bijvoorbeeld over de moraliteit enzovoorts. Ga daar als volgt mee om. U vraagt: de bijbel is Gods Woord? Ja, zeggen ze. Dan heeft u die bijbel niet zo goed gelezen, gaat u verder, want in 2 Samuel vers 3 (meen ik) wordt de slavernij verdedigd. Moreel onaanvaardbaar. Verderop wordt genocide verdedigd: de Amalakieten (ik hoop dat ik hun naam goed spel) moesten worden vernietigd inclusief vrouwen, kinderen en vee.

Dus zo prettig is dat geloof niet, luldraffen.

29 Reacties

 1. Slavernij en genocide moreel onaanvaardbaar?
  Die stellingen zijn in strijd met alle wetten der natuur en moeten dus wel een goddelijke notie zijn. Aldus het bestaan van God en Zijn Woord aantonend.

 2. Ow man Ben, ik had een paar weken geleden weer zo’n fijne discussie over geloofszaken. Aanleiding was een presentatie die ik gaf in de klas van mijn zoon van 10. Men had mij gevraagd iets over humanisme te vertellen. Van het een kwam het ander en voor je het wist zat ik diep in de ontstaansgeschiedenis van de aarde en de evolutietheorie. De dag daarop moest ik me verdedigen tegenover ouders die het maar wat raar vonden dat hun kinderen met dergelijke verhalen thuis kwamen. Mijn wetenschappelijke argumenten werden onderuit geschoffeld met de opmerking: “Het is maar wat je geloofd”. “Maar dat is het juist niet!!!” riep ik nog. Vergeefs.

 3. Het christendom (en natuurlijk ook de islam) beperkt de kinderen in hun ontwikkeling: ze zullen nooit iets horen over paleontologie, astrofysica, evolutie. Wel zullen ze de verhalen horen over 900 jaar oude mensen, een pratende slang (beide in Genesis te vinden) en andere dingen die men eigenlijk niet kan geloven. Ze zijn té idioot. Maar zulke dingen presenteert men de kinderen.
  In Nederland gelukkig niet overal. Er bestaan scholen waar men goed onderwijs geeft, er bestaan helaas ook christelijke scholen waar het onderwijs helemaal níet deugt.
  Het is overigens heel gemakkelijk om de christenen de hoek in te praten. Neem Noah en zijn zonen, die de zondvloed als enige mensen overleven mochten. Want zo goed had God het wel met ons mensen voor. Vraag. Hoe is het mensenras dan ontstaan, als dat verhaal klopt?
  Trouwens, helemaal in het begin van Genesis, staan allerlei zeer onhandige dingen. ‘Er zij licht’, bijvoorbeeld. Was God dan nachtblind? Bovendien was er nog niks te zien. Door niemand, Adam en Eva bestonden nog niet.
  Maar goed, hou vol, Vrouwke. Peper het de christenen maar in dat ze geloven in onzinnige zaken.

   1. Ik heb inderdaad nooit gehoord van symbooltaal. Wat is dat eigenlijk, symbooltaal? Taal voor katholieken misschien? In elk geval is het geen taal voor mensen die houden van kénnis.

     1. Nee, ze zijn niet persé beter dan mensen die geen kennis hebben, maar ze wéten wel meer. Denkt u maar aan Galileo, indertijd. Uitgekotst, maar hij had wel ongeveer gelijk en de pausen en prelaten hadden ongelijk.

    1. Ook nooit van smileys gehoord zeker, dat is inderdaad ook sumbooltaal.

     Ze dénken dat ze meer weten misschien, maar of dat werkelijk zo is?

 4. Ik parafraseer Horst Evers, een Duitse schrijver/ cabarettist:

  “Iedereen weet toch dat je bij meningsverschillen niet met verstandelijke argumenten moet komen. Daar komen geheid problemen van. Veel beter is het om verwarring te stichten en te proberen het hart van de aangesprokene te bereiken.”

 5. Mensen houden niet van koele zakelijke wetenschappelijke verhandelingen, ze houden van sprookjes, van boze sisselspraak slangen en bomen van goed en kwaad en één ring om allen te regeren en van een goede Sint met Piets roe en van geheimzinnige oppertovenaars die uit kwaad goed maken en van de geboorte van de Ene die door de dood allen zal verlossen.
  Daarom lezen we ook liever een mooi verhaaltje op Nurks dan een artikel in Nature en Science.

 6. Even voor alle duidelijkheid: die ROFLOL van mij was een grapje hè. Maar dat hadden jullie wel door niet waar?! Verder wat Ben, Bob en Roderick zeggen.
  ‘Ben, Bob en Roderick’ zou dat trouwens geen mooie titel voor een jongensboeken serie zijn?

  1. Ik heb het even opgezocht, want ik wist niet wat ROFLOL betekende. Ik wist ook niet wat die auto’s waren van Spencer, maar die heb ik niet opgezocht. Ik ben niet geïnteresseerd in auto’s en merkfietsen.
   Ik ben wel hogelijk geïnteresseerd in wat Emma symbooltaal noemt. Niet zozeer in smiley’s, want dat vind ik kinderachtig gedoe. Ik snap niet hoe volwassen mensen hun teksten met smiley’s kunnen bevuilen.
   Ik bedoel, waar ik in geïnteresseerd ben is bijvoorbeeld het Russisch, waar geen onderscheidend woord bestaat voor een pols en een onderarm. Hebben ze daar een symbooltaal voor, luidt mijn vraag.

   1. Goede vragen Ben! Ik was geïnteresseerd in een woordspel à la Wittgenstein, met Emma. Maar zij niet geloof ik. Het was dus ietwat eenzijdig naar ik vrees. Dan houdt zo’n spel ook snel op.

   2. Als je geinterresseerd bent zul je er vast iets over kunnen vinden Ben.
    Denk bijvoorbeeld aan dromen, dat gaat ook heel vaak in symbolen. In Rusland ben ik niet geinterresseerd, sorry. Wellicht vinden ze het niet zo belangrijk pols/onderarm te onderscheiden? ;p(sorry voor de kinderachtige smiley-volgens mij hebben ze wel een functie)

    Wat ik bedoelde is dat men de bijbel niet letterlijk moet nemen. Jij doet dat in je reactie(6/12-21.07) wel en dat stoorde me. Ik ken de bijbel niet goed maar er staan wel wijze verhalen in.
    Mensen die alleen op kille kennis uit zijn zullen een hoop missen.

   3. Oh ja, er staat bv ook in de bijbel dat je geen paarlen voor de zwijnen moet gooien. Dat heeft niks te maken met het voederen van varkens :p

    Daarbij, het is hier een intellectueel zeikblog meen ik, ik wilde eventjes voelen hoe het was om mee te zeiken.
    bevalt toch niet erg bij nader inzien.

 7. @ Emma.
  Daar heb je helemaal gelijk in, dat we niet alles letterlijk moeten nemen wat er in de bijbel staat. Maar dan blijft er een moeilijkheid: wat in die bijbel moeten we wél letterlijk nemen en wát niet? Want er staat nergens figuurlijk gesproken, dus ik kan de christenen die de bijbel letterlijk nemen wel een beetje begrijpen.
  Zo vreselijk wijs vind ik de bijbel overigens niet. In het Oude Testament vinden we een wraakzuchtige en moordlustige God, in het Nieuwe Testament vinden we een Jezus, die nooit, maar dan ook echt nooit een grapje maakt en die van de arrogantie uit zijn knapzak barst. Ik weet een paar duizend boeken die veel beter zijn dan die hele bijbel.

 8. Tjonge, heb jij nog tijd om zoveel boeken te lezen? Ik heb de bijbel nog niet eens uit, maar vroeger hadden we een kinderbijbel en die verhalen over gelijkenissen bv, die zijn heel mooi/ Ik ben geen bijbeldeskundige en ik heb het niet zo op het instituut kerk en heb veel kritiek op mensen die zich christen noemen.
  Het ging er hier om dat jij een beetje laatdunkend deed door met letterlijke teksten te smijten wat mi niet zo inteligent is.
  Verder is het wel klaar voor mij.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *