Ter voorbereiding op een ander Nederland

Ik ben druk bezig met het re-integratieprogramma voor mijn kinderen. Als we over zo’n kleine 3 jaar terug komen in Nederland is natuurlijk niets meer zoals het ooit was. Het is onverstandig om ze zonder voorbereiding los te laten in een maatschappij die hen volkomen vreemd is. Daarom schreef ik, als eerste onderdeel van het re-integratie programma, een schets van de meest waarschijnlijke ontwikkelingsrichting van Nederland. Gewoon, om al vast aan het idee te wennen.

Omdat ik denk dat meer expats baat kunnen hebben bij een dergelijke schets, plaats ik ‘m op mijn blog. Verdere uitwerking en invulling is dan een kwestie van persoonlijke voorkeuren en interesses. Halfjaarlijkse evaluaties volgen, maar op dit moment, 17 november 2011, zet ik in op onderstaand Nederland in 2014:

Staatsinrichting
Nadat de liberalen uit de oude VVD fractie onder leiding van Jeanine Hennis waren overgestapt naar D66, koos de VVD ook openlijk voor een conservatieve koers. In ruil voor 4 staatssecretariaten zorgden de twee over gebleven VVD zetels voor een meerderheidscoalitie van PVV/VVD in het parlement.

PvdA, CDA, GoenLinks en D66 verkeren in een leiderschapscrisis. Alleen de SP is na de terugkeer van Jan Marijnissen stabiel gebleven.

Na de abdicatie van Beatrix bleek het vakantiehuis in Mozambique onverkoopbaar en zagen Willem Alexander en Maxima zich gedwongen daar te gaan wonen. Mede ook omdat de vader van Maxima inmiddels hulpbehoevend was geworden en toestemming voor een aanleunwoning ten paleize werd afgewezen. De Republiek der Nederlanden is een feit. De eerste president is onlangs geïnstalleerd: Hans Wiegel.

Buitenlandse zaken
De regeringscoalitie van PVV en VVD heeft gekozen voor een politiek van isolationisme. Premier Wilders hield zijn verkiezingsbelofte en voerde de gulden opnieuw in als wettig betaalmiddel. Een vertrek uit de Europese Unie was daardoor onafwendbaar. Nederland blijft NAVO lid maar weigert troepen te leveren voor acties in de zogenoemde ‘knoflooklanden’. Dit maakt Minister van Buitenlandse Zaken Bosma tot persona non grata bij de alle NAVO-topoverleggen, hetgeen hij ervaart als een eervolle titel.

Economie en Financiën
De export naar EU landen is fors terug gelopen. Minister van Economische zaken Fritsma zet sterk in op intensivering van de handel met Israël om de economie van beide landen uit het slop te halen. De nieuw aangewezen directeur van DNB heeft ‘om de mensen in het land wat te helpen’ tijdelijk de geldpersen extra laten draaien. Het IMF is ongerust. Maar minster van Financiën Agema verzekerde Christine Lagarde onlangs dat het begrotingstekort, het financieringstekort en het tekort op de handelsbalans zullen worden weggewerkt door de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Landbouw
Het dierenwelzijn heeft een enorme vlucht genomen. Maandelijkse huis aan huis controles door de dierenpolitie zorgden voor betere levensomstandigheden voor alle huisdieren. Boetes op onhygienische caviakooien en vieze kattebakken! Bioindstrie-dieren weten niet beter, hebben een mindere aaibaarheidsfactor en zijn sowieso onzichtbaar, om die reden gunt Minster van Landbouw Graus elke burger nog steeds een wekelijkse kiloknaller.

Gezondheidszorg
Minster van Volksgezondheid Lucassen houdt zich aan zijn verkiezingsbelofte en heeft extra budget toegezegd voor het veilig vastbinden van de handen aan het bed. Voor psychiatrische patiënten worden huizen van bewaring gebouwd. Behandeling is duur en zet in de ogen van de minster geen zoden aan de dijk.

Cultuur
Met de afschaffing van alle cultuursubsidies verdwenen de meeste culturele organisaties. Het feit dat Dinnershows als enige hun hoofd boven water konden houden, bewijst volgens staatssecretaris van cultuur Aptroot, dat het volk zelf best weet wat mooi is.

Vreemdelingenbeleid
Nog steeds is Vreemdelingenbeleid het belangrijkste thema in Nederland. Opvang en Integratie is uit de beleidsnota’s geschrapt. Alleen mensen met een Joods-Christelijke achtergrond worden in Nederland opgevangen. Met de opbrengsten uit de Kopvoddentax, de Moskeeheffing en de rente op het verkoopbedrag van de Mercedes van Albayrak, wordt het vreemdelingenbeleid gefinancierd. Het COAA (Centraal Orgaan Afvoer Asielzoekers) sloot onlangs een deal met vliegwinkel.nl en heeft nu altijd de goedkoopste tickets.

Vrijheid
Media en Internet staan onder controle van de perspolitie. Een documentje als dit kan niet meer verschijnen.

6 Reacties

  1. Enige zinsneden uit de geschiedenisboekjes:

    “Ondanks de verschrikkingen van de Duitse bezetting en de rol daarbij van de NSB werd in 1946 alweer een nieuwe extreemlinkse partij opgericht: de PvdA.”

    “Multatuli was een typisch voorbeeld van een linkse dhimmibestuurder die in zijn Toespraak tot de Hoofden van Lebak herhaaldelijk Allah aanriep.”

    “Het Oost-Romeinse Rijk bestaat tot op de dag van vandaag; de hoofdstand Constantinopel wordt door sommigen Istanbul genoemd als gevolg van de langdurige islamitische bezetting van dit historische stukje Europa.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *