Motie voor het PvdA Congres

Ik was een tijd lang op lokaal niveau actief binnen de PvdA. De ledenvergaderingen waren een feest. De aanwezige leden vormden een wonderlijke verzameling van hard core socialisten die eigenlijk bij de SP thuis hoorden, vrije liberale jongens die in feite zo naar D66 konden overstappen, en baantjesjagers op zoek naar een politiek-bestuurlijke post, die bij elke politieke partij onderdak zouden kunnen vinden. Ik zelf was een sociaal-liberaal op zoek naar een nieuwe carrière. Na een aantal van dit soort ledenvergaderingen besloot ik die ambitie achter me te laten, net als het PvdA lidmaatschap trouwens.

De diverse soorten leden werden in toom gehouden door de vierde categorie: de ‘bestuurlijke zwaargewichten’. De mensen wier carrière altijd in dienst had gestaan van de publieke zaak. Deze mensen werkten nooit in een zakelijke omgeving, maar waren altijd van de ene naar de andere bestuurlijke baan gegaan, met dank aan hun PvdA-netwerk. Altijd veilig binnen de ambtelijke/politieke/bestuurlijke wereld. Hun bestaan was afhankelijk van de partij. Zelf zagen ze dat overigens anders, want ze stonden immers ook nog ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de categorie ‘Adviespraktijk Uur & Factuur, gespecialiseerd in complexe overheidstrajecten’. Salonsocialisten pur sang.

Er van uitgaand dat er de afgelopen jaren niks wezenlijks veranderd is binnen de partij, moet Hans Spekman dus aan de slag met die categorieën. Hans Spekman, één van de twee enige over gebleven sociaal democraten binnen de PvdA moet de partij van de ondergang redden. Ik heb met hem te doen. Wil de partij overleven moet hij op zoek naar échte sociaal democraten en is het zaak baantjesjagers en bestuurlijke zwaargewichten zo snel mogelijk door hen te vervangen. Maar omdat Spekman nagenoeg de enige over gebleven authentieke sociaal democraat is, lijkt mij dat een onmogelijke opgave. Zeker op korte termijn.

Omdat ik een brede, stabiele sociaal democratische partij in deze onzekere tijden wenselijk acht, overweeg ik een nieuw lidmaatschap. In dat geval kan ik namelijk een motie indienen tijdens het eerstvolgende partijcongres. Hij ligt al op de plank:

Motie

De leden, gehoord de beraadslagingen;

Overwegende dat de PvdA weer een partij moet zijn van en voor de ware sociaal democraat;

Constaterende dat de PvdA nu bestaat uit SP-ers, D66’ers en salonsocialisten;

Verzoeken het partijbestuur tot opschorting van de vergadering over te gaan, opdat wetenschappers de tijd krijgen om met het genetisch materiaal van Hans Spekman en Jetta Klijnsma, een nieuwe generatie authentieke sociaal democraten te kweken, die de partij kunnen zuiveren van SP-ers, D’66ers en salonsocialisten;

en gaat over tot de orde van de dag.

2 Reacties

  1. De Grote Zuivering van de Partij; terug naar toen het Marxisme in brede lagen der bevolking geschraagd werd in de klassenstrijd tegen het historisch Materialisme.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *