Zero

In de loop der tijd is me verscheidene keren gevraagd hoe het komt dat ik zo veel van auto’s en hun vormgeving weet, terwijl ik zelf nooit zo’n soort vervoermid...

Bloeddie Merrie

De buurvrouw had geen kinderen, want ze lekte. ‘Een zwakke baarmoeder’ noemde Luisa’s moeder dat. Er snuffelden vaak honden aan de vuilnisbak van de buurvrouw. ...