Notulen Oprichtingsvergadering JongOud

Notulen Oprichtingsvergadering JongOud, de jongerenafdeling van de Ouderenpartij

Aanwezig: JongOud kandidaat-bestuursleden dr. R. Schumacher (voorzitter), H. Kraaij jr (notulist), F. Bauer, H. Klok, J. Williams en als toehoorders het voltallige bestuur van de Ouderenpartij. Ringleiding is aanwezig.

Agendapunt 1: Welkomstwoord en Wilhelmus

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en spreekt de hoop en de verwachting uit dat aan het einde van de vergadering de jongerenafdeling van de Ouderenpartij een feit is. De aanwezigen zingen gezamenlijk het volkslied.

Agendapunt 2: Voorstelrondje kandidaat-bestuursleden, inclusief motivatie

J. Williams: Acteur en presentator van programma’s voor en over sociaal zwakkeren. “Ik zou ook liever andere programma’s willen presenteren, maar hey…I’ve come a long way from call TV. Ik wil zeker zijn van rust op mijn 65ste en wel met genoeg geld. Dus moeten alle 20-ers er nu gewoon een extra belastingschijf bij hebben”.

H. Klok: platzak goochelaar. “Ik heb nu al nauwelijks geld om mijn windmachine te onderhouden. Straks willen die jonkies niet meer voor mijn oude dag dokken, terwijl ik wel elke dag krom lig voor de oudjes van nu. En dan bedoel ik letterlijk hè”.

H. Kraaij jr.: Funniest Homevideo Presentator. “Ik lach elke dag als een boer met kiespijn als ik in de vooravond mijn filmpjes aan elkaar praat. Die filmpjes komen allemaal uit de jaren 80 en 90, toen mijn vader al volop genoot van zijn oude dag. En dat doet ie nog steeds! Zoals het er nu naar uit ziet, wil er straks niemand meer voor mijn fun betalen”.

F. Bauer: Zanger. “Ik doe het niet voor mezelf. Ik stap erin voor mijn fans. Als het zo doorgaat kunnen ze straks geen kaartjes meer kopen voor mijn optredens. En dan wordt het ook mijn probleem: de armoe van de ouderdom. Mijn oom kon er niet meer tegen. Ik wil niet dat ik ook zo eindig”.

R. Schumacher: adviserend basisarts. “Ik zie in mijn praktijk dat met de ouderdom niet alleen de gebreken, maar ook de kosten komen. Ik vind dat iedereen recht heeft op makkelijk bereikbare cosmetische chirurgie. Daar wil ik me nu al voor inzetten: meer drempelvrij asfalt en uitbreiding van de basisverzekering”.

Agendapunt 3: de statuten

Er volgt een levendige discussie n.a.v. een eerste opzet voor de statuten. Besloten wordt de kern van de zaak als volgt te noteren: De jongerenorganisatie JongOud is zelfstandig onderdeel binnen de ouderenpartij en heeft tot doel jongeren in de leeftijd van 45 – 55 jaar te betrekken bij de politiek en dan met name de geriatrische kwesties. Het wordt de kweekvijver van de Ouderenpartij.

Agendapunt 4: de beleidsthema’s

Na een levendige discussie worden de volgende speerpunten vastgelegd: Ondersteuning van alle thema’s van de Ouderpartij en daarnaast:

– pensioengerechtigde leeftijd stapsgewijs terug naar 60 jaar

– uitbreiding basispakket ziektekostenverzekering met cosmetische chirurgie

– hervorming belastingstelsel: de jongste schouders dragen de zwaarste lasten

– Gratis openbaar vervoer voor 55 plussers en afschaffing wegenbelasting voor dezelfde groep

– Aankoopsubsidie voor brommobiel

– Afschaffing van accijnzen op drank en tabak voor 55 plussers

– Inkomensonafhankelijke woonlasten tegemoetkoming voor 55 plussers

– Invoering jaarlijkse inkomensonafhankelijke kerstbonus voor 55 plussers

Agendapunt 5: de financiering

De financiering van deze beleidspunten is in kaart gebracht door de heer Klok:

– publieke omroep wordt terug gebracht tot 1 zender met als 2 staatszendgemachtigden Omroep Max en TROS. Beiden zullen op termijn fuseren.

– zoals ook reeds door de Ouderenpartij is aangegeven: terugdringing van het gigantische aantal legergeneraals.

Agendapunt 6: Installatie bestuur

De kandidaat-bestuursleden kiezen elkaar in een geheime stemming en daarmee is het bestuur een feit. De heer J. Nagel brengt namens de voltallige achterban van de Ouderenpartij de felicitaties over en overhandigt elk bestuurslid een fles jonge klare.

Agendapunt 7: de communicatie

Het woord is aan adviserend deskundige de heer J. Eerdmans (sinds kort bevooroordeeld journalist). Als mediadeskundige adviseert de heer Eerdmans JongOud om een Twitter account te openen. De voorzitter zal hiertoe een cursus gaan volgen.

Agendapunt 8: de rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, maar wel van de jonge klare.

Afsluiting

Ter bekrachtiging van de oprichting van JongOud wordt gezamenlijk “Waarheen, Waarvoor” gezongen.

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *