Het huisdier van: Geert Wilders

‘Dat zal u wel bekend zijn. De zjiraf. Oorzprongkelijk was het een gewoon zoogdier en nietz om je zorgen over maken. Maar daar zijn wij van de PVV eenz ingedoken. Mijn frakziegenoot Dion heeft zich een vol half jaar niet beziggehouden met de vechthonden – die er natuurlijk moeten blijven! – maar met de aardige zjiraffen.  En wij zijn het met de hele PVV-frakzie eenz geworden dat de zjiraf een bezchermde ztatus moet krijgen. Die lange nek, want je moet ook eenz  je nek durven uitzteken!’

2 Reacties

  1. Hè? Gaat Geert de Flora en Faunawet aanpassen om ook uitheemse dieren en invasive exoten in Nederland een beschermde status te kunnen geven?

  2. Dion moet fulltime worden vrijgemaakt om zich met de zorg voor de dieren bezig te houden. Is ook veel beter voor de vrouwen van Nederland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *